Ochrona zasobów naturalnych

Będziemy nadal dbać o lasy i ich różnorodność biologiczną

Protecting Natural Resources Banner.JPGZużyjemy jak najmniej zasobów naturalnych, wykorzystując innowacje i projektowanie, aby dostarczyć klientom więcej, zużywając mniej.

TERAZ.. 

Do 2025 roku zoptymalizujemy wykorzystanie włókien w poszczególnych łańcuchach dostaw w 100% naszych nowych rozwiązań opakowaniowych.

Jak?

 

  • Optymalizacja projektów opakowań dzięki naszemu czołowemu programowi wydajności opakowań (PACE)
  • Dokonanie przeglądu łańcuchów dostaw klienta i danych w celu optymalizacji cyklu życia poszczególnych opakowań
  • Ustanowienie wymagań dla optymalizacji włókien w ramach prac nad nowymi produktami

W PRZYSZŁOŚCI...

Do 2030 roku zamierzamy zoptymalizować każde włókno w każdym łańcuchu dostaw

Jak?

  • Współpraca z klientami w celu dokładnego ilościowego określenia wymagań dotyczących wydajności
  • Opracowanie innowacyjnych narzędzi pozwalających na zrozumienie łańcuchów dostaw klientów i ich segmentów
  • Rozwijanie optymalizacji włókien dla poszczególnych łańcuchów dostaw dla wszystkich wariantów opakowań

CASE STUDY

Chronimy lasy na całym świecie

Natural resources case study.jpg

Gdyby nie włókna pierwotne, w ciągu 6–18 miesięcy na świecie zabrakłoby włókien pochodzących z recyklingu. Zobowiązujemy się do stosowania w naszych produktach wyłącznie papieru pochodzącego w 100% z recyklingu lub certyfikowanych źródeł. Zarządzamy wszystkimi 14 000 hektarami posiadanych przez nas lasów w sposób odpowiedzialny i zobowiązujemy się do uzyskania certyfikatu zrównoważonej gospodarki leśnej do 2021 roku. Jesteśmy członkiem Forest Stewardship Council® i wspieraliśmy naszego największego dostawcę papieru w działaniach związanych z leśnictwem i bioróżnorodnością. Zapewniliśmy edukację leśną i inne formy wsparcia dla niezależnych lokalnych właścicieli ziemskich Nadal przestrzegamy zakazu stosowania jakichkolwiek włókien z 12 krajów wysokiego ryzyka.

JAK REALIZUJEMY NASZ CEL

Uwzględniamy zrównoważony rozwój w działaniach

Możemy wyprodukować, dostarczyć, odebrać zużyte
i przetworzyć opakowania z tektury w ciągu 14 dni. Ambitnie podchodzimy do innowacji, które pomogą rozwiązać najbardziej złożone wyzwania ekologiczne świata.

Tworzymy właściwe strategie

Nasi eksperci współpracują z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby. Wspólnie znajdujemy sposoby, by wykorzystać szanse jakie daje nam przyszłość.