DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Zrównoważony rozwój

Firma DS Smith zobowiązała się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dając świadectwo swojego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesowej.

Społeczna odpowiedzialność biznesowa

Nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesową obejmuje takie aspekty jak:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Środowisko naturalne
  • Pracowników
  • Społeczeństwo

W ramach swoich codziennych działań operacyjnych, DS Smith systematycznie weryfikuje koncepcję odpowiedzialnego biznesu. Proces ten zapewnia posiadanie skutecznych zasad i systemów zarządzania ryzykiem utraty reputacji.

Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój

Nasz model biznesowy jest oparty na polityce zrównoważonego rozwoju, czego wyrazem jest dostarczanie klientom nowoczesnych, dostosowanych do ich potrzeb opakowań, nadających się do całkowitego przetworzenia. Na przykład nasze produkty z tworzyw sztucznych, takie jak opakowania typu bag-in-box, zapewniają bardziej ekologiczne rozwiązania w porównaniu z materiałami alternatywnymi.

 Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution