Oświadczenie ws. koronawirusa

Bezpieczeństwo naszych ludzi jest dla nas priorytetem. Ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi i krajowymi, aby przestrzegać wszelkich wytycznych wprowadzonych na szczeblu regionalnym lub krajowym.

W tym trudnym okresie ciężko pracujemy, aby wspierać naszych klientów na całym świecie, w szczególności tych, którzy dostarczają niezbędne towary, takie jak żywność i artykuły medyczne. Obecnie nie doświadczamy żadnych znaczących zakłóceń w naszej działalności z powodu koronawirusa i nadal ściśle monitorujemy sytuację.

Mamy solidne plany radzenia sobie z eskalacją tego problemu i będziemy nadal na bieżąco informować naszych pracowników i naszych klientów o wszelkich zmianach.

Wszystkich naszych klientów prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem DS Smith w przypadku pytań dotyczących produktów i usług. Pozostajemy zaangażowani w dostarczanie produktów i usług przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa naszych pracowników i stosowaniu się do lokalnych wytycznych w danym regionie.