DS Smith ogłasza, że do 2050 roku stanie się firmą neutralną klimatycznie

DS Smith, wiodący dostawca przyjaznych środowisku opakowań z tektury falistej, ogłosił dzisiaj szereg ambitnych celów klimatycznych. W ramach tzw. Science Based Target do 2030 roku firma zredukuje o 40% (w porównaniu z poziomami z 2019 roku) emisję dwutlenku węgla przypadającą na tonę produktu. Firma zobowiązała się także do osiągnięcia do 2050 roku zerowego poziomu emisji netto, czyli stanu, w którym działania podejmowane przez firmę i związana z nimi emisja CO2 nie wywierają wpływu na klimat.

Wspomniane cele zostaną zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target jako zgodne z celami porozumienia paryskiego, planu działań mającego ograniczyć globalne ocieplenie. Podkreśleniu ambicji i zaangażowania DS Smith w zrównoważony rozwój ma służyć także członkostwo firmy w kampanii ONZ „Race to Zero” [„Wyścig do neutralności”]. Aby zrealizować swoje zamiary, firma wprowadzi szereg rozwiązań inżynieryjnych, w tym wykorzystanie lokalnej biomasy i biogazu oraz energii odnawialnej, pochodzącej z wiatru i słońca.

W 2017 roku DS Smith ogłosiło plan ograniczenia do 2030 roku poziomu emisji dwutlenku węgla przypadającego na tonę produktu o 30% w stosunku do poziomu z 2015 roku. W ramach skoordynowanych działań realizowanych w ponad 250 zakładach na świecie do końca 2020 roku firmie udało się zmniejszyć emisje o 23%, co było lepszym wynikiem niż pierwotnie zakładano.  

Firmie udało się osiągnąć ten wynik poprzez inwestowanie w przełomową technologię, w tym w rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów do wytwarzania energii, najnowocześniejsze instalacje kogeneracyjne oraz modernizację sprzętu, m.in. nowych kotłów i oświetlenia LED. DS Smith zwiększyło również wykorzystanie odnawialnych źródeł paliwa, takich jak biogaz i biomasa oraz poprawiło zużycie energii w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Miles Roberts, Group Chief Executive bij DS Smith

Produkcja przemysłowa jest jednym z najtrudniejszych sektorów do dekarbonizacji, ale jesteśmy zaangażowani w realizację naszej roli, wyznaczając sobie jasny plan działań na rzecz zerowej emisji. Produkujemy ekologiczne opakowania, które w pełni nadają się do recyklingu i wierzymy, że dzięki połączeniu przywództwa w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i działań klimatycznych możemy mieć realny wpływ na spowolnienie wzrostu temperatury na świecie.

— Miles Roberts, Group Chief Executive bij DS Smith

Jak to osiągnęliśmy?

web-image-1000x300px-CHP.jpg

Poprzez inwestowanie w przełomowe technologie, w tym rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów na energię, najnowocześniejsze zakłady kogeneracyjne:

 • Zasilanie wytwarzania pary w papierni Kemsley w Wielkiej Brytanii przez sąsiadujący zakład przetwarzania odpadów Wheelabrator, usuwający około 8 000 ton węgla rocznie. Dowiedz się więcej > tutaj.
 • Wdrożenie nowej generacji technologii łańcucha dostaw w celu dokładnego śledzenia ruchu pojazdów i pomiaru emisji CO2. Dowiedz się więcej > tutaj.

web-image-1000x300px-led.jpg

Poprzez modernizację naszego sprzętu, od nowych kotłów po oświetlenie LED:

 • Zainstalowanie nowej turbiny gazowej z pochodną lotniczą w papierni w Lucca we Włoszech, co pozwoliło na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o około 4000 ton rocznie. Dowiedz się więcej > tutaj.
 • Zainstalowanie nowej linii suszenia biomasy w papierni Viana w Portugalii, co pozwoli zaoszczędzić około 3 100 ton węgla rocznie.
 • Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich naszych zakładach, co pozwoli zaoszczędzić około 14 000 ton CO2 rocznie.

web-image-1000x300px-transport.jpg

Poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł paliwa, takich jak biogaz i biomasa:

 • Przechodząc na zieloną energię elektryczną produkowaną ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biogaz, biomasa i hydroelektryczna w Chorwacji, zaoszczędzono około 27 000 ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Dowiedz się więcej > tutaj.
 • Zastąpienie oleju napędowego pojazdami napędzanymi LNG do transportu naszych towarów w całej Europie. Więcej informacji > tutaj.
 • Przekształcenie pary wodnej z naszej papierni w ogrzewanie naszych biur, zastępując w ten sposób paliwa kopalne i zmniejszając emisję dwutlenku węgla o 50 ton rocznie. Więcej informacji > tutaj.

web-image-1000x300px-greenhouse.jpg

Poprzez poprawę wykorzystania energii w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych:

 • Współpraca z firmą World Kinect Energy Services w celu lepszego zarządzania zużyciem energii w naszych zakładach zajmujących się recyklingiem, produkcją papieru i opakowań w 26 krajach europejskich. Dowiedz się więcej > tutaj.
 • Zastosowanie najnowocześniejszego kotła na biomasę, który wykorzystuje resztki niskogatunkowych odpadów drzewnych do generowania energii dla naszej fabryki opakowań w Värnamo w Szwecji, co pozwoliło zaoszczędzić około 2 200 ton CO2e.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowniach w zakładach pakujących w Blunham i Fordham w Wielkiej Brytanii, przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła odpadowego w procesie, co zwiększa ogólną wydajność.
 • Utrzymanie certyfikatu ISO 50001 w 100% naszych zakładów objętych zakresem działania i zwiększanie efektywności energetycznej.
Andrew Morlet, CEO der Ellen MacArthur Foundation, eines strategischen Partners von DS Smith

Cieszymy się, że będziemy mogli zweryfikować, w jaki sposób nasze strategiczne partnerstwo z DS Smith pomoże przyspieszyć postępy firmy w osiąganiu celów klimatycznych ogłaszanych dziś równolegle ze zobowiązaniami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Przejście na energię ze źródeł odnawialnych może ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 55%, podczas gdy pozostałe 45% emisji pochodzi ze sposobu wytwarzania i użytkowania produktów. W związku z tym przejście do gospodarki w obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zmianie klimatu, a także innym globalnym wyzwaniom.

— Andrew Morlet, CEO der Ellen MacArthur Foundation, eines strategischen Partners von DS Smith

Poza zobowiązaniem do działań w obszarze klimatu firma DS Smith ogłosiła niedawno inwestycje na poziomie 100 mln funtów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, aby przyspieszyć swoją działania w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym. Nowe inwestycje stanowią podstawę strategii zrównoważonego rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość”, która zakłada, że do 2023 roku firma będzie produkowała opakowania w pełni nadające się do recyklingu oraz przyczyni się do usunięcia miliarda sztuk problematycznych opakowań plastikowych z półek sklepowych do 2025 roku.

*TTermin Neutralność Klimatyczna odnosi się do równowagi pomiędzy ilością gazów cieplarnianych produkowanych i usuwanych z atmosfery. 

**Inicjatywa "Science Based Targets" angażuje i wspiera firmy w określaniu, jak bardzo i jak szybko muszą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.