logistics_top-image.jpg

Jak obniżyć koszty transportu? (cz. 1)

Próba obniżenia kosztu transportu może być rozpatrywana w wielu aspektach – od kosztu paliwa, sieci dystrybucji, planowania zapotrzebowania aż po model organizacji logistyki i sposobu finansowania taboru.

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić stopień wypełnienia przestrzeni ładunkowej, stosując palety dostosowane rozmiarem do wymiarów transportowanych towarów. Rozpatrujemy przypadek transportu dużych gabarytów – jak sprzęt fitness, drzwi, ceramika sanitarna itd., które nie zajmują całości palety.

Rozwiązanie: palety...

Stosowanie palet dopasowanych do wymiarów transportowanych towarów umożliwia lepsze, praktycznie całkowite wykorzystanie powierzchni transportowej, dzięki wyeliminowaniu sytuacji, w której powierzchnia palet nie była w całości wypełniona towarem. Konsekwentnie, ładujemy więcej towaru do samochodu lub możemy wykorzystać mniejszy samochód do transportu tej samej ilości towaru, z racji zmniejszenia obrysu palety. Paletowe tetries!

...tekturowe

Jak zatem zapewnić zaopatrzenie w palety w niezbędnych, nietypowych wymiarach, o powtarzalnych parametrach i odpowiedniej jakości? Jednym z możliwych rozwiązań, jest wprowadzenie palet tekturowych. Palety tekturowe są w niewielkim stopniu wykorzystywane w transporcie i dystrybucji w Polsce, najczęściej w analizach rynku paletowego pojawiają się jako ciekawostka. Z racji materiału z jakiego są wykonane, palety tekturowe mają ograniczenia, które eliminują je z zastosowania na szeroką skalę jako podstawowa paleta nośna. Jednak pewne cechy, jak możliwość personalizacji jej parametrów (min. wymiarów), sprawia, że wdrożenie „szytej na miarę” pomaga w ogromnym stopniu zoptymalizować łańcuch dostaw i ograniczyć jego koszty.

Kay Pal  DS Smith

Palety tekturowe idealnie nadają się do tego typu zastosowań. Technologia produkcji palet tekturowych Kay Pal DS Smith umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie wymiarów produkowanych palet do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów. 

 

Najbardziej rozpowszechnionym przykładem wdrożenia palet tekturowych na szeroką skalę jest firma Ikea. Asortyment tej firmy jest bardzo zróżnicowany, natomiast zdecydowana większość produktów pakowana jest w płaskie paczki o najróżniejszych wymiarach. Ikea stosuje palety tekturowe, ponieważ to najbardziej optymalne rozwiązanie na zaopatrzenie w palety o zróżnicowanych wymiarach.

 

Zapytaj ekspertów: