Πώς να κάνετε τη συσκευασία σας κατάλληλη για την Κυκλική Οικονομία

Η Κυκλική Οικονομία είναι η λύση στo παραδοσιακό μοντέλο οικονομίας που βασίζεται στη λογική της "προμήθειας, κατασκευής και απόρριψης". Το Κυκλικό εναλλακτικό μοντέλο, προάγει τον σχεδιασμό των υλικών και συστημάτων με γνώμονα τον περιορισμό δημιουργίας αποβλήτων και ρύπανσης, τη διατήρηση της αξίας των υλικών στην οικονομία για όσο το δυνατόν περισσότερο και την αναγέννηση των φυσικών συστημάτων για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και όμορφου κόσμου.

Τι σημαίνει η κυκλική οικονομία για εσάς;

Η Kυκλική Oικονομία δεν αποτελεί συμβιβασμό. Σημαίνει ένα πιο όμορφο μέλλον για εμάς και τον πλανήτη, το οποίο έχει και οικονομικό νόημα.

Όσον αφορά τη συσκευασία, αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα υλικά από αυτά που είναι απαραίτητα, επιδιώκεται βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως δεύτερη φύση και εξασφάλιση ότι η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί.

Οι λύσεις που σας προτείνουμε θα σας βοηθήσουν να δείτε τη συσκευασία σας με διαφορετικό τρόπο. Μαζί μπορούμε να ξανασχεδιάσουμε τη συσκευασία σας ώστε να γίνει περισσότερο κυκλική και βιώσιμη.

Και γνωρίζουμε ότι οι πελάτες σας ενδιαφέρονται για αυτό, πολύ.

Η Κυκλική Οικονομία είναι μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα, που θα διαμορφώσει το μέλλον μας προς το καλύτερο.

Η Κυκλική Οικονομία είναι μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα, που θα διαμορφώσει το μέλλον μας προς το καλύτερο.

Ο κόσμος μας και ο τρόπος που καταναλώνουμε έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το γραμμικό μοντέλο οικονομίας όπου παίρνουμε, κατασκευάζουμε και πετάμε πόρους και υλικά - Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε τους πόρους αλλά τους εξαντλούμε.

Όπου όμως οι άλλοι βλέπουν γραμμικά προβλήματα, εμείς βλέπουμε κυκλικές λύσεις.

Έχουμε περισσότερους από 700 σχεδιαστές που σκέφτονται και δημιουργούν συσκευασίες στη βάση των Αρχών Κυκλικού Σχεδιασμού. Αρχών που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ellen MacArthur.

Προετοιμαστείτε για την Κυκλική Οικονομία: Ξεκινώντας από εδώ

Ανεξάρτητα από το τι παράγετε και πουλάτε, το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι πελάτες σας είναι η συσκευασία.

Ανεξάρτητα από το τι παράγετε και πουλάτε, το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι πελάτες σας είναι η συσκευασία.Δεν είναι όμως μόνο η οπτική επίδραση της συσκευασίας που καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού. Καθορίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος. Έχοντας υπόψη αυτό, συνεργαστήκαμε με το Ίδρυμα Ellen MacArthur για τη δημιουργία Αρχών Κυκλικού Σχεδιασμού που θα μας βοηθήσουν να αναδιαμορφώσουμε το μέλλον της συσκευασίας για μια κυκλική οικονομία, βοηθώντας παράλληλα την επωνυμία σας να ξεχωρίζει με θετικό τρόπο για το περιβάλλον.

Καθώς οι πελάτες αναζητούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, το δίκτυο των σχεδιαστών μας χρησιμοποιεί αυτές τις αρχές για να δημιουργήσει συσκευασίες που περιορίζουν τα απόβλητα και τη ρύπανση στο ελάχιστο, διατηρούν τα προϊόντα σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αναγεννούν τα φυσικά συστήματα από τα οποία αντλούμε τους πόρους μας. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε το ταξίδι σε αυτόν τον κύκλο απ’ ότι σε συνεργασία μαζί μας.

Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού
Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού

Επιχειρηματικές περιπτώσεις

Δείτε πώς χρησιμοποιήσαμε τον κυκλικό σχεδιασμό σε συνεργασία με αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμες ιδέες και λύσεις συσκευασίας.