Υποβολή

Οι αφίσες πρέπει να υποβάλλονται από έναν υπάλληλο της DS Smith, γονέα ή κηδεμόνα.

Το απεσταλμένο αρχείο πρέπει να είναι ένα σαρωμένο αντίγραφο ή μια σαρωμένη φωτογραφία της αφίσας ή ένα ψηφιακό αρχείο. Στα αρχεία αποστολής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται φωτογραφίες των παιδιών.

Αφίσες πρέπει να υποβληθεί στην internal.communications@dssmith.com.

Κατά την υποβολή της αφίσας, θα χρειαστούν οι ακόλουθες πληροφορίες*:

  • Τίτλος αφίσας
  • Όνομα (μικρό) παιδιού
  • Ηλικία παιδιού (με αριθμό)
  • Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
  • Χώρα εργασίας
  • Εγκατάσταση εργασίας
  • Περιγράψτε με 200 λέξεις ή λιγότερες ποιο είναι το θέμα της αφίσας και γιατί αυτό είναι σημαντικό στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, για παράδειγμα: «Η αφίσα δείχνει πώς να χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό, κλείνοντας τη βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας και κάνοντας ντους αντί για μπάνιο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί την παρούσα στιγμή χρησιμοποιούμε πάρα πολύ νερό, το οποίο είναι ένας πόρος με ζωτική σημασία για τη διατήρηση και την επιβίωση του κόσμου που μας περιβάλλει.»

Οι αφίσες μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, με συνημμένο σημείωμα που θα περιλαμβάνει τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX. England.

*Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για να εντοπίσουμε και να ενημερώσουμε τους νικητές και να επικοινωνήσουμε τα αποτελέσματα του διαγωγισμού εσωτερικά και εξωτερικά. Θα διατηρούμε τα δεδομένα μόνο για 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στις 11 Μαρτίου 2019. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας του παιδιού πρέπει να έχει δώσει άδεια στο παιδί να εισέλθει στο διαγωνισμό και οι αφίσες θα πρέπει να υποβληθούν από τον ενήλικα που έχει λάβει αυτή την άδεια. Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους στην DS Smith να κατέχει και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συνελέχθησαν, ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα για ανάκληση της συγκατάθεσης, θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση internal.communications@dssmith.com