Διαγωνισμό αφίσας της DS Smith

Στον «Διαγωνισμό αφίσας της DS Smith» τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα που θα προτρέψει τους υπόλοιπους να σκεφτούν γύρω από το ζήτημα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και να παίξουν τον δικό τους ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, ανακυκλώνοντας περισσότερο ή χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό.

Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν την αφίσα με το χέρι ή να τη σχεδιάσουν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ψηφιακό πρόγραμμα υπολογιστή. Η αφίσα μπορεί να περιλαμβάνει λέξεις (σε οποιαδήποτε γλώσσα) και εικόνες. Μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε μέγεθος. Επίσης, προτρέπουμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά για την αφίσα τους. Ας αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη!

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχών είναι 11 Μαρτίου 2019.

Από κάθε χώρα που υπέβαλε συμμετοχές θα επιλεχθεί η καλύτερη αφίσα. Οι νικητές θα λάβουν δωρεάν ως βραβείο ένα σετ χειροτεχνίας και θα κερδίσουν επίσης μια επίσκεψη για όλη τους την τάξη στην τοπική εγκατάσταση της DS Smith.*

Μια επιτροπή ειδικών θα αξιολογήσει τις αφίσες και οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 29 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, αποστείλτε email στη διεύθυνση internal.communications@dssmith.com.

*βραβείο επίσκεψης στην τοπική εγκατάσταση υπόκειται στην τοπική πολιτική και στη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης.