FSC®-verpakkingen en sociale meerwaarde

Soms krijgen wij de vraag “De grondstoffen voor verpakkingen zijn niet afkomstig van tropisch hardhout, maar zijn veelal afkomstig uit Noord-Europese bossen, wat is precies de sociale meerwaarde van een FSC-certificering?”

Drie verschillende kartonnen verpakkingen met FSC logo
Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2022 tot 30 juni 2024 hebben bedrijven de mogelijkheid om zowel het oude als het nieuwe Mix-label op hun bedrukte kartonnen verpakkingen te gebruiken.

Chain of custody certiferingen zoals FSC zorgen voor traceerbaarheid in gehele keten en dat de papiervezels afkomstig zijn uit hernieuwbare en duurzaam beheerde bronnen. Dit in tegenstelling tot plastics, die gemaakt zijn van fossiele uitputbare bronnen. Er wordt op een evenwichtige wijze rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen met behoud van biodiversiteit en bescherming de arbeidsomstandigheden van de mensen die werken in het bos.

Veel bedrijven hebben richtlijnen waarin men zich verplicht om zich er van te verzekeren dat leveranciers mensenrechten respecteren en kinderarbeid uitsluiten. Twee voorbeelden waarbij FSC-gecertificeerd golfkarton het verschil maakt:

Garantie van eerlijke arbeidsvoorwaarden

Vanwege de grote prijsdruk in de markt van golfkartonnen verpakkingen zijn voornamelijk de prijsvechters van karton op zoek naar goedkope, wellicht wat minder verantwoorde, alternatieven. Inmiddels neemt het aanbod van goedkopere grondstoffen uit Oost-Europese en Russische bossen toe en worden verwerkt in verpakkingen in west Europa.

In deze bossen zijn de arbeidsomstandigheden vaak erg slecht. Lange werkdagen en gevaarlijke situaties komen regelmatig voor. Daarnaast worden deze arbeiders onderbetaald en zijn er praktisch geen sociale voorzieningen.

In een FSC-gecertificeerd bos zijn deze de sociale aspecten en arbeidsvoorwaarden goed geregeld > lees meer 

Duurzaam beheerde bossen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden
Duurzaam beheerde bossen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden

Bescherming van minderheidsgroepering Sami

In Noord-Europa is het voortbestaan van het traditionele nomadische volk de Sami afhankelijk van FSC beheerde bossen. Dit nomadisch volk is sterk afhankelijk van hun leefomgeving en het is voor hun van essentieel belang dat de bossen op een natuurlijke manier beheerd worden. Alleen bij uitbreiding van het oppervlakte FSC beheerd bos wordt het leefgebied groot genoeg om hun voorbestaan te garanderen. > lees meer

In duurzaam beheerde bossen worden minderheidsgroeperingen beschermd
In duurzaam beheerde bossen worden minderheidsgroeperingen beschermd

FSC-gecertificeerd bos betekent dus dat niet alleen dat de flora en fauna optimaal beschermd zijn, maar ook dat de mensen die afhankelijk zijn van dit bos een goede bescherming genieten.

Hoe kunt u hier een bijdrage aan leveren?

Het enige wat u hoeft te doen is te kiezen voor DS Smith en aangeven dat u uw verpakkingen FSC-gecertificeerd wilt ontvangen. Een keuze voor FSC betekent een bijdrage aan behoud en verantwoord beheer van bossen.

Wanneer u kiest voor een FSC-gecertificeerde verpakking, geeft u invulling aan:

  • Duurzaam grondstoffenverbruik
  • Verbetering sociale voorwaarden

Neem contact op voor meer informatie