ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Η συσκευασία τους είναι σημαντική διότι τους προσδίδει αξία, προστασία και αποδοτικό μαρκετινγκ στο περιβάλλον λιανικής.

Καταναλωτικά αγαθά

Οι συσκευασίες των καταναλωτικών αγαθών αποτελούν μια διαφορετική και δημιουργική κατηγορία, καθώς πρέπει να παρέχουν προστασία, να ενισχύουν την αξία του προϊόντος και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εμπορική προώθησή του στους χώρους των καταστημάτων λιανικής πώλησης.