Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού

Ένα εργαλείο αιχμής που θα δώσει ώθηση στην απόδοση της εταιρείας σας σε θέματα αειφορίας μέσα από τη συσκευασία σας

Μετά τη δημιουργία των Αρχών Κυκλικού Σχεδιασμού, αναπτύξαμε τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού για τη συσκευασία. Οι Δείκτες αυτοί αποτελούν ένα πρωτοποριακό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε ποσοτικά την απόδοση μίας συσκευασίας, εντοπίζοντας τον βαθμό συμφωνίας της με τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στη βάση 8 βασικών περιοχών. Με τη χρήση αυτών των δεικτών, επιδιώκουμε τον σαφή προσδιορισμό της περιβαλλοντικής απόδοσης ενός σχεδίου συσκευασίας καθώς επίσης τον εντοπισμό των περιοχών που απαιτούν βελτίωση.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο όπου εξηγούμε τι είναι οι Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού αλλά και πώς τους εφαρμόζουμε στον σχεδιασμό της συσκευασίας, για να προσφέρουμε συσκευασίες που είναι σύμφωνες με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Ενημερωτικός οδηγός για τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού 

Κατεβάστε αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό και αποκτήστε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους δείκτες κυκλικού σχεδιασμού, για τα οφέλη που μπορούν να σας αποδώσουν αλλά και για τις επιχειρηματικές περιπτώσεις εκείνες που έχουμε εφαρμόσει αυτό το καινοτόμο εργαλείο.

booklet.jpg

Κατεβάστε τον Οδηγό

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τους Δείκτες; 

Οι Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού θα σας επιτρέψουν να δώσετε ώθηση στην περιβαλλοντική απόδοση της εταιρείας σας μέσω της συσκευασίας:

  • Μειώνοντας τη σπατάλη υλικών και τη ρύπανση
  • Διατηρώντας τα υλικά συσκευασίας σε χρήση για περισσότερο
  • Αναγεννώντας τους φυσικούς πόρους..

Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε συμβιβασμούς μεταξύ:

  • Της προστασίας των προϊόντων σας
  • Της μεγαλύτερης απόδοσης στην εφοδιαστική σας αλυσίδα
  • Στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών σας επιδόσεων
  • Στην προσφορά καλύτερης εμπειρίας για τους πελάτες σας

Κατανοώντας την επιχείρησή σας και την εφοδιαστική της αλυσίδα, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις σωστές λύσεις συσκευασίας για την επιχείρησή σας.

Quote_liz-greekfont.jpg