Επαναπροσδιορίζουμε τη συσκευασία για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς

DS SMITH ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2018

Επαναπροσδιορίζουμε τη συσκευασία για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς

Στην DS Smith, δημιουργούμε και παραδίδουμε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις συσκευασίας που εξετάζουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Έκθεση Απολογισμού για τη Βιωσιμότητα 2018

Η προσφορά μας

Στο Επίκεντρο

Συνεχής ενημέρωση