Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού

Ένα εργαλείο αιχμής που θα δώσει ώθηση στην απόδοση της εταιρείας σας σε θέματα αειφορίας μέσα από τη συσκευασία σας

Μετά τη δημιουργία των Αρχών Κυκλικού Σχεδιασμού, αναπτύξαμε τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού για τη συσκευασία. 

Οι Δείκτες αυτοί αποτελούν ένα πρωτοποριακό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε ποσοτικά την απόδοση μίας συσκευασίας, εντοπίζοντας τον βαθμό συμφωνίας της με τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στη βάση 8 βασικών περιοχών: ανθρακικό αποτύπωμα, σχεδιασμένο για επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα, ανακυκλωσιμότητα, ασφαλής πλανήτης, αξιοποίηση Υλικών, ανανεώσιμες πηγές, ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Οι Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού δίνουν τη δυνατότητα στις επωνυμίες και στις εταιρείες λιανικής να συγκρίνουν διαφορετικές σχέδια συσκευασίας και να μπορέσουν έτσι να επιλέξουν την πλέον κατάλληλη λύση που θα τους οδηγήσει στη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης και στη διατήρηση των υλικών και των προϊόντων σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ενημερωτικός οδηγός για τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού 

Κατεβάστε αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό και αποκτήστε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους δείκτες κυκλικού σχεδιασμού, για τα οφέλη που μπορούν να σας αποδώσουν αλλά και για τις επιχειρηματικές περιπτώσεις εκείνες που έχουμε εφαρμόσει αυτό το καινοτόμο εργαλείο.

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τους Δείκτες; 

Οι Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού θα σας επιτρέψουν να δώσετε ώθηση στην περιβαλλοντική απόδοση της εταιρείας σας μέσω της συσκευασίας:

  • Μειώνοντας τη σπατάλη υλικών και τη ρύπανση
  • Διατηρώντας τα υλικά συσκευασίας σε χρήση για περισσότερο
  • Αναγεννώντας τους φυσικούς πόρους..

Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε συμβιβασμούς μεταξύ:

  • Της προστασίας των προϊόντων σας
  • Της μεγαλύτερης απόδοσης στην εφοδιαστική σας αλυσίδα
  • Στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών σας επιδόσεων
  • Στην προσφορά καλύτερης εμπειρίας για τους πελάτες σας

Κατανοώντας την επιχείρησή σας και την εφοδιαστική της αλυσίδα, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις σωστές λύσεις συσκευασίας για την επιχείρησή σας.