Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι Γενικοί Νομικοί Όροι και Προϋποθέσεις μας ισχύουν για τους προμηθευτές αγαθών και/ή υπηρεσιών προς την DS Smith Plc και τις θυγατρικές μας (συλλογικά, «DS Smith»).

Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις