Μελέτες περιπτώσεων

Η συσκευασία πρέπει να ενισχύει τη θέση του brand μας στην αγορά ανεμογεννητριών

Η Your Global Solution (YGS), παγκόσμιος προμηθευτής ανταλλακτικών και εργαλείων για διάφορους κλάδους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ανεμογεννητριών, επικοινώνησε με την DS Smith,...

Μελέτες περιπτώσεων

Αποκομίστε τα οφέλη του βιώσιμου εφοδιαστικού κύκλου μέσα από τη συσκευασία

Η Young’s Seafood ασχολείται με την προμήθεια αλιευμάτων περισσότερο από 200 χρόνια. Συνεπώς, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι δίνει πρωτίστως έμφαση στην προστασία της πηγής εφοδιασμού – των ψαριών κα...