Άρθρα

Το σύστημα τοποθέτησης προϊόντων μεγάλου μεγέθους της DS Smith προωθεί τις σοκολάτες της RITTER SPORT

Oι ειδικοί της συσκευασίας και των displays της DS Smith σχεδίασαν ένα πολύχρωμο, μεγάλου μεγέθους σύστημα τοποθέτησης προϊόντων, το οποίο μπορεί να δεχτεί συμπληρωματικές προθήκες και το οποίο...

Άρθρα

Το σύστημα τοποθέτησης προϊόντων μεγάλου μεγέθους της DS Smith προωθεί τις σοκολάτες της RITTER SPORT

Oι ειδικοί της συσκευασίας και των displays της DS Smith σχεδίασαν ένα πολύχρωμο, μεγάλου μεγέθους σύστημα τοποθέτησης προϊόντων, το οποίο μπορεί να δεχτεί συμπληρωματικές προθήκες και το οποίο...