cop26-web-image-1600x900px.jpg

COP26 - Πώς μπορεί η Κυκλική Οικονομία να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την Κλιματική Αλλαγή;

Σε όλο τον κόσμο βιώνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και η ατμοσφαιρική ρύπανση εντείνονται και επηρεάζουν τις κοινότητες και τους φυσικούς οικότοπους σε όλο τον κόσμο. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε και να αντιμετωπίσουμε από κοινού την κλιματική αλλαγή.

Τι είναι η COP26;

Η COP26 είναι η 26η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή , που πραγματοποιήθηκε το πρώτο 15ήμερο του Νοέμβρη στη Γλασκώβη . Η ετήσια σύνοδος κορυφής συγκεντρώνει παγκόσμιους ηγέτες, κυβερνητικούς εκπροσώπους, επιχειρήσεις και πολίτες για να διαμορφώσουν και να περιγράψουν τα σχέδιά τους για την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής.

Η COP26 είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό κλιματικό γεγονός από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 – όταν όλες οι χώρες συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς και να στοχεύσουν στον 1,5 βαθμό, να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις ενός μεταβαλλόμενου κλίματος και να διαθέσουν χρήματα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Το παράθυρο για την επίτευξη αυτού του στόχου κλείνει και οι ειδικοί πιστεύουν ότι η δεκαετία μέχρι το 2030 θα είναι κρίσιμη. Φέτος στη Γλασκώβη, υπήρξαν προσδοκίες οι χώρες να προχωρήσουν πολύ περισσότερο για να διατηρήσουν ζωντανή την ελπίδα να διατηρήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό.

Γιατί υπήρξε σημαντική η Διάσκεψη COP26 για την DS Smith;

Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πρόληψη και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Στην DS Smith, αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα. Γι' αυτό τον Ιούνιο ανακοινώσαμε τον νέο μας στόχο (science based carbon target) που θα μειώσει τις εκπομπές C02 κατά 40% ανά τόνο προϊόντος έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, παράλληλα με τη δέσμευση να φτάσουμε στον στόχο Net Zero έως το 2050

Η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι μόνο το ήμισυ της προσπάθειας που καλούμαστε να καταβάλλουμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική πρόκληση. Το άλλο μισό είναι το πώς ζούμε και διευθύνουμε τις επιχειρήσεις μας – χρησιμοποιώντας τους πόρους μας υπεύθυνα. Πρέπει να εξελιχθούμε και να μεταβούμε από τη γραμμική προσέγγιση στη χρήση πόρων σε μια κυκλική χρήση των πόρων.

Πιστεύουμε ότι η κλιματική κρίση είναι αποτέλεσμα της «γραμμικής οικονομίας» take-make-waste και εφαρμόζοντας μια κυκλική οικονομία μέσω του σχεδιασμού (τέτοιου που περιορίζει τη δημιουργία απορριμμάτων μετά τη χρήση των προϊόντων), της διατήρησης των υλικών σε χρήση και της αναγέννησης των φυσικών πόρων μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 9,3 δισεκατομμύρια τόνους*

*Completing the picture: How the circular economy tackles climate change by the Ellen MacArthur Foundation

Ποιος ήταν ο ρόλος της DS Smith στην COP26;

Η αειφορία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε στην DS Smith, επομένως είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετείχαμε στην COP26. Παρακάτω αναφέρουμε μερικούς τρόπους με τους οποίους λάβαμε δράση:

1 - 12 Νοεμβρίου - Εγκατάσταση βιώσιμης συσκευασίας στο Cafe του Ιδρύματος Ellen MacArthur στο Climate Hub των New York Times

Σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε μια βιώσιμη και πλήρως ανακυκλώσιμη εγκατάσταση για το EMF Cafe στο New York Times Climate Hub. Σκοπός του ήταν να κάνει τους παρευρισκόμενους να σταματήσουν, να εξετάσουν την εγκατάσταση και να σκεφτούν τι σημαίνει υπεύθυνη συσκευασία.

Η εγκατάσταση παρουσιάζει τους εργαζόμενους της DS Smith που κρατούν ένα κυματοειδές κιβώτιο, που προέρχεται από ένα δέντρο για να επιδείξουν το συσχετισμό της πρώτης ύλης μας με το φυσικό περιβάλλον στις λύσεις συσκευασίας μας. Μια σφαίρα σχηματίζεται πάνω από το κιβώτιο, ως αναπαράσταση της συνεχούς δέσμευσής μας για μείωση των εκπομπών CO₂ και φροντίδα για τα δάση και τη βιοποικιλότητα όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε. 

Η Στρατηγική μας για την Αειφορία Για το Παρόν και για το Μέλλον επικεντρώνεται στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μέσω καλύτερου σχεδιασμού, στην προστασία των φυσικών πόρων αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε ίνα, στη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης μέσω κυκλικών λύσεων και στην κατάρτιση των ανθρώπων ώστε να οδηγήσουν στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Στις 3 Νοεμβρίου - Συμμετοχή στο πανελ για την Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και συζήτηση για  "βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες"

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας σε σχέση με την αειφορία εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας; Η Lauren Hankinson / Government and Community Affairs Senior Manager, μίλησε στη  συζήτηση για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών. Στη συζήτηση μεταξύ άλλων επισημάνθηκε πώς η συνεργασία μεταξύ αγοραστών, προμηθευτών, βιομηχανικών ενώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να δημιουργήσει επιτυχημένες στρατηγικές για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και στην ανθεκτικότητα  του κλίματος στις διαρκώς πολυπλοκότερες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στις 4 Νοεμβρίου - Παρουσιάστηκε ένα Πλάνο Μαθημάτων για την κυκλική οικονομία στο Cafe του Ιδρύματος Ellen MacArthur στο Climate Hub των New York Times

Θέλουμε να ανοίξουμε τον δρόμο προς μια πιο κυκλική οικονομία, μέσω της συμμετοχής και της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας, της βιομηχανίας μας και της επόμενης γενιάς. Έχουμε δεσμευτεί στην κατάρτιση και ενημέρωση 5 εκατομμυρίων ανθρώπων στην κυκλική οικονομία και στον κυκλικό τρόπο ζωής έως το 2030. 

We’re already delivering this through a series of community projects and deploying digital platforms to inform and educate people on the benefits of the circular economy. But we want to go further, so at COP26, we are launching our Circular Economy Lesson Plan to use in schools across the world.Το πράττουμε αυτό παραδίδοντας μέσω μιας σειράς κοινοτικών προγραμμάτων και αναπτύσσοντας ψηφιακές πλατφόρμες που σκοπό έχουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας. Αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα, γι' αυτό στην COP26, εγκαινιάσαμε ένα άλλο Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κυκλική οικονομία που αφορά εκπαιδευτικό υλικό για χρήση από τα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο.

5 Νοεμβρίου - Holyrood COP26 Fringe Festival

Το Φεστιβάλ Holyrood’s COP26 Fringe Festival λαμβάνει χώρα στο κέντρο της Γλασκώβης και κάθε μέρα εξερευνά ένα διαφορετικό θέμα. Η εκδήλωση λειτουργεί ως κόμβος για να συναντηθούν οι άνθρωποι, να συζητήσουν ιδέες και να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές στον δρόμο προς τις επίσημες γραμμές της COP26.

We’re sponsoring ‘Nature and the Environment’ day which takes place on the 5th of November. Wouter van Tol, our Head of Government, Community Affairs & Sustainability, is speaking at The Nature Emergency: The Forgotten Crisis panel discussion. Εμείς υπήρξαμε χορηγοί της Ημέρας «Φύση και Περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου. Ο Wouter van Tol, Επικεφαλής κυβερνητικών, κοινοτικών υποθέσεων και βιωσιμότητας της DS Smith, μίλησε στο πάνελ "The Nature Emergency: The Forgotten Crisis".

Η συζήτηση  επικεντρώθηκε στα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της βιοποικιλότητας και συζητήθηκε πώς η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικότητας και της αναγέννησης σε όλη την κοινωνία και στις επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για την αποκατάσταση της φύσης.

6 Νοεμβρίου - Get Nature Positive

Η καμπάνια ‘Get Nature Positive’  αφορά στην εκστρατεία δέσμευσης των επιχειρήσεων για να κάνουν να το πρώτο βήμα υπερ της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού κόσμου έως το 2030.

Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε στην DS Smith, δεσμευόμαστε να επιδείξουμε επιχειρηματική ηγεσία στον τομέα της βιοποικιλότητας και της διατήρησης της φύσης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Get Nature Positive και στις παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης.

Στην COP26, ο Διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων της εταιρείας μας, Greg Dawson, παρακολούθησε τη συνάντηση μελών της πρωτοβουλίας που διερευνά πώς οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να χτίσουν μια κοινή ατζέντα.