Διάκριση της DS Smith Cretan Hellas  στα βραβεία "Diamonds of the Greek Economy 2019"

H εταιρεία μας παρευρέθηκε στην εκδήλωση βράβευσης επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2019» με αφορμή τη διάκριση των δραστηριοτήτων μας στην Κρήτη και συγκεκριμένα της εταιρείας του ομίλου μας, DS Smith Cretan Hellas Α.Ε.

                                  

H τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Grande Bretagne Hotel Athens έλαβε τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της μεγάλης συμμετοχής, συμμετοχής πλήθους εταιρειών και των εκπροσώπων τους, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και άλλων επιχειρηματικών φορέων της χώρας.

Οι βραβεύσεις  που στηρίχθηκαν στην αξιολόγηση 10.000 εκ των σημαντικότερων, βάσει κύκλου εργασιών, επιχειρήσεων κατέληξε στην παρουσίαση των υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων,μεταξύ των οποίων: η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κ.ά.. Οι εταιρείες που παρευρέθηκαν και βραβεύθηκαν ανήκουν σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισμού. 

H ανάδειξη της εταιρείας μας DS Smith Cretan Hellas A.E. σε μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας μας κάνει υπερήφανους, επιβραβεύει τις καλές μέχρι σήμερα πρακτικές μας και θέτει φυσικά ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των προσδοκιών μας για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και υγιή επιχειρηματικότητα αυτού του τόπου!