sustainability-report-press-release.jpg

Επαναχρησιμοποιούμενες ή ανακυκλώσιμες όλες οι συσκευασίες της DS Smith έως το 2025

Η DS Smith δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση απολογισμού της για τη βιωσιμότητα, στην οποία θέτει εννέα φιλόδοξους στόχους για τους τομείς Συσκευασίας, Πλαστικών, Ανακύκλωσης και Χάρτου.

Η DS Smith, η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της συσκευασίας, δεσμεύτηκε για την παραγωγή αποκλειστικά επαναχρησιμοποιούμενων ή ανακυκλώσιμων συσκευασιών έως το 2025 και τη χρήση μόνο ανακυκλωμένου ή πιστοποιημένου χάρτου κατά το πρότυπο Chain of Custody έως το 2020, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τους στόχους τους για τη μηδενική αποδάσωση.Σύμφωνα με την Έκθεση Απολογισμού της για τη Βιωσιμότητα 2018, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η εταιρεία αναλαμβάνει συνολικά εννέα νέες δεσμεύσεις μετά από την επίτευξη, πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, των περισσότερων στόχων της σε σχέση με την ενέργεια, το νερό και τα απόβλητα. Πέρα από τις δεσμεύσεις ειδικά για τις συσκευασίες, οι νέοι στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Να διασφαλίσει ότι όλοι οι προμηθευτές της θα έχουν συμμορφωθεί με τα πρότυπά της για τη βιωσιμότητα έως το 2025
  • Να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 30% ανά τόνο παραγωγής έως το 2030, έναντι των τιμών αναφοράς του 2015.

Η εταιρεία θα αφιερώσει τον επόμενο χρόνο στην εκπόνηση αποτελεσματικών σχεδίων δράσης και στη συλλογή επαρκών στοιχείων για τους νέους στόχους, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη διεύθυνση www.dssmith.com/company/sustainability και για τους οποίους θα γίνει σχετική αναφορά για πρώτη φορά σε 12 μήνες. Οι παραπάνω δεσμεύσεις αντανακλούν την υπόσχεση της DS Smith να επαναπροσδιορίσει τη συσκευασία, καθώς οι συνήθειες και οι προσδοκίες των καταναλωτών μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς.

Η έκθεση επεσήμανε την πρόοδο που έχει σημειώσει η εταιρεία έναντι των υφιστάμενων στόχων και δεσμεύσεων. Το 71% των δεσμεύσεων έχει επιτευχθεί ή προχωρά κανονικά και ένα μεγάλο μέρος τους έχει πλέον ενσωματωθεί στους εννέα νέους στόχους και τα εσωτερικά σχέδια δράσης. Στα βασικά επιτεύγματα των τελευταίων 12 μηνών περιλαμβάνονται τα εξής:

  • 95% πιστοποίηση FSC® σε όλες τις συμμετέχουσες εγκαταστάσεις εντός των τομέων Συσκευασίας και Χάρτου
  • Βελτιωμένη βαθμολογία EcoVadis - η εταιρεία παραμένει στο ανώτατο 5% των αξιολογημένων οργανισμών
  • Συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου PackRight και Impact Centres και συνεργασία με τους πελάτες για τον σχεδιασμό συσκευασιών που προωθούν το brand, δεν παράγουν περιττά απορρίμματα και βελτιστοποιούν τα logistics.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Miles Roberts, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου στην DS Smith, είπε:

Η καινοτομική συσκευασία θα διαδραματίσει καίριο ρόλο, καθώς βοηθά στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού αριθμού προκλήσεων στο πλαίσιο της παγκόσμιας βιωσιμότητας - διασφαλίζει την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, βελτιστοποιεί την παράδοση έως και το τελευταίο χιλιόμετρο στις όλο και πιο αστικοποιημένες κοινωνίες και μειώνει τα απορρίμματα τροφών και προϊόντων που απορρέουν από την αύξηση του πληθυσμού.

«Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, ώστε να μην περνά απαρατήρητος ο θετικός ρόλος της καλής, βιώσιμης συσκευασίας. Καθώς ο ρόλος της συσκευασίας υφίσταται όλο και μεγαλύτερο έλεγχο, θα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε περισσότερο στην αντιμετώπιση ορισμένων προκλήσεων που σχετίζονται με την «κακή συσκευασία» και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με τη συνεργασία εντός του κλάδου μας, αλλά και μέσω της συνεργασίας με την κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους ιδιοκτήτες των brands, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τις εταιρείες ανακύκλωσης και επανεπεξεργασίας και τους καταναλωτές.»

Ενώ η Emma Ciechan, Διευθύντρια Προγραμματισμού, Διαχείρισης Απόδοσης και Βιώσιμης ανάπτυξης της DS Smith, δήλωσε:

Έχουμε εμπλακεί σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητές τους και εξισορροπώντας τις με τις περιοχές όπου πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Παράλληλα με την αυξανόμενη φιλοδοξία μας και την εστίαση σε τομείς όπως το νερό και τα απόβλητα, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με το στόχο μας να παράγουμε μόνο επαναχρησιμοποιούμενες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες μέχρι το 2025.

Ο κόσμος αλλάζει. Με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η φήμη ενός brand συνδέεται πλέον άρρηκτα με τη συσκευασία και η αυξημένη έκθεση των καταναλωτών στη συσκευασία σημαίνει ότι η σχέση με ένα επώνυμο προϊόν επηρεάζεται περισσότερο από ποτέ από τις δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες. Μια συσκευασία ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να προστατεύει τα προϊόντα στα όλο και περισσότερα σημεία επαφής και, παράλληλα, να βελτιστοποιεί τις παραδόσεις κατά το τελευταίο χιλιόμετρο.