Η DS Smith δημοσιεύει την ετήσια έκθεση απολογισμού της στο πλαίσιο της βιωσιμότητας για το 2017

Το επιχειρηματικό μοντέλο που υποστηρίζουμε στην DS Smith μάς φέρνει ακριβώς στο επίκεντρο της προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας.

Η DS Smith δημοσιεύει με ιδιαίτερη χαρά την έκθεση απολογισμού της στο πλαίσιο της βιωσιμότητας για το 2017, η οποία επισημαίνει την επίτευξη και των δύο στόχων της εταιρείας για τη μείωση των εκπομπών CO2e και της κατανάλωσης νερού τέσσερα χρόνια πριν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και αντανακλά το όραμα της DS Smith να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας.

Η έκθεση, με τίτλο «Shaping the Circular Economy» (Διαμορφώνοντας την κυκλική οικονομία), εστιάζει στο ρόλο που διαδραματίζει η DS Smith στην κυκλική οικονομία τόσο με το προσωπικό της ολοκληρωμένο μοντέλο κλειστού βρόχου όσο και με την έμφαση που δίνει ο Όμιλος στη συνεργασία με τους πελάτες, προκειμένου η συσκευασία να χρησιμοποιείται ως εργαλείο που θα επιτρέψει τη δημιουργία αποτελεσματικότερων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Με βάση την έκθεση απολογισμού της για το περασμένο έτος, η DS Smith αναλύει την πρόοδο που σημείωσε σε καθεμία από τις επτά προτεραιότητές της στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, τη διευρυμένη στρατηγική της για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και τις δεσμεύσεις της για το προσεχές έτος. 

Ian Simm, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιωσιμότητας

Καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και να αξιοποιούμε τις δυνατότητες των εργαζομένων μας. Ωστόσο, ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές λύσεων συσκευασίας, αναγνωρίζουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους πελάτες μας να δραστηριοποιούνται περισσότερο βιώσιμα. Αφουγκραζόμαστε τους κοινωνικούς εταίρους μας, κατανοούμε τον αντίκτυπό μας, αξιολογούμε τις νέες ευκαιρίες και αναλαμβάνουμε δράση.

— Ian Simm, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιωσιμότητας

Επιτεύγματα στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών

 

Η επιχείρησή μας

  • Αύξηση των εσόδων κατά 6%, βάσει σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.
  • Άνοδος της βαθμολογίας σε εξωτερικές συγκριτικές αξιολογήσεις, με 95B Management στη CDP και επίπεδο Gold στην EcoVadis.
  • 330 εργαστήρια Impact Centre για τους πελάτες και συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών του κλάδου και ενδιαφερόμενων μερών.

Το περιβάλλον μας

  • 6,7% μείωση των εκπομπών μας ανά παραγόμενο τόνο
  • 85% των εγκαταστάσεων με πιστοποίηση FSC®

Συμμετοχή του 100% των εγκαταστάσεων στο Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης της Sedex, γεγονός που θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη σε δραστηριότητες ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας.  

Οι άνθρωποί μας

  • Μείωση κατά 19% στο Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων
  • 207 εγκαταστάσεις με μηδενικό αριθμό ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο μας για ένα χώρο εργασίας με καθόλου ατυχήματα
  • Συνεχής συνεισφορά στις κοινότητές μας μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος της DS Smith

Η έκθεση απολογισμού για τη βιωσιμότητα συνεχίζει να παρέχει σημαντική, συγκεντρωτική ενημέρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθεί η DS Smith προκειμένου να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, καθώς και για τα επόμενα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης.

Mark Greenwood, Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Ομίλου DS Smith.

Είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε με άλλους τις ιστορίες επιτυχίας μας και που προωθούμε τις καλύτερες πρακτικές σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεών μας. Με τη συνεχή, διάφανη αξιολόγηση της απόδοσής μας, μπορούμε να θέσουμε ο ένας στον άλλον, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό την πρόκληση να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.»

— Mark Greenwood, Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Ομίλου DS Smith.