Η DS Smith δημοσιεύει την ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων της για το 2017: Επαναπροσδιορισμός της συσκευασίας

Το όραμα της DS Smith είναι να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας, προσφέροντας αξία στους πελάτες της.

Το 2016/17, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 443 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας1 , με αποτέλεσμα το κέρδος ανά μετοχή να ανέλθει στις 32,5 πένες1  (+19%) και το συνολικό μέρισμα ανά μετοχή στις 15,2 πένες (+19%) για τους μετόχους μας, γεγονός που καταδεικνύει τις δυνατότητες που προκύπτουν από το συνδυασμό των επιχειρήσεών μας στη συσκευασία, το χαρτί, την ανακύκλωση και τα πλαστικά.

Στη διάρκεια του έτους, επενδύσαμε 85 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε στοχευμένες εξαγορές, διευρύνοντας τόσο την εξειδίκευσή μας όσο και τη γεωγραφική μας κάλυψη, ενώ από το τέλος του έτους έχουμε ανακοινώσει την πρόθεση εξαγοράς της Interstate Management Resources, μιας οικογενειακής επιχείρησης ολοκληρωμένης παραγωγής χάρτου και συσκευασιών, η οποία επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Gareth Davis, Πρόεδρος, DS Smith Plc

Το 2016/17 ήταν ακόμα μία χρονιά ανάπτυξης και υλοποίησης όλων των στόχων για την DS Smith. Διευρύναμε την επιχείρηση μέσω της οργανικής ανάπτυξης και των εξαγορών και συνεχίσαμε να επενδύουμε σε τομείς όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες, όπως στα displays και τις συσκευασίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

— Gareth Davis, Πρόεδρος, DS Smith Plc

1 Αναπροσαρμοσμένα, προ απόσβεσης και εκτάκτων πληρωμών. Βάσει σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.