Συλλογή Βίντεο

Δείτε το εταιρικό μας βίντεο

H DS Smith Hellas επενδύει σε εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό για να προφέρει στους πελάτες της έμπνευση και καινοτομία.

Μέσα λοιπόν από αυτή τη συνεχή εξέλιξη δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ισχυροποίηση μας στην αγορά και την καθιέρωσή μας ως οι Ειδικοί της Συσκευασίας