Εστιάζουμε στη μείωση του άνθρακα

Μειώνουμε τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τα επίπεδα άνθρακα, χρόνο με το χρόνο

Carbon banner.JPG

Η μείωση του άνθρακα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής και των επιχειρηματικών μας πρακτικών.

Για το Παρόν... 

Μέχρι το 2030 θα μειώσουμε τις εκπομπές CO2 κατά 30% σε σχέση με τό έτος έναρξης του 2015

Με ποιον τρόπο;

  • Εγκατάσταση φωτισμού LED σε διάφορες τοποθεσίες εξοικονομώντας ήδη 6.201 τόνους άνθρακα ετησίως
  • Ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού που κάνει χρήση συνδυασμού θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) στo Kemsley αναμένεται να αποφέρει μείωση άνθρακα κατά 36.000 τόνους ετησίως

Για το Μέλλον...

Μέχρι το 2030 θα μειώσουμε τις εκπομπές CO2 κατά 30% σε σχέση με την παραγωγή

Με ποιον τρόπο;

  • Ενσωματώνοντας το ISO 50001 στη καθημερινή μας λειτουργία σε επίπεδο εργοστασίων για να προωθήσουμε την αλλαγή στη συμπεριφορά και στην οργάνωση καθώς και στη συμμόρφωση σε ότι ορίζει.

  • Αναλύοντας τα δεδομένα για να κατανοήσουμε την απόδοση και να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εργοστασίων μας

  • Παραδίδοντας συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των εργοστασίων μας

  • Με την αλλαγή τύπου καυσίμων π.χ. ενέργεια από απόβλητα, ηλιακά φωτοβολταϊκά

Μελέτη περίπτωσης

Μειώνουμε τον άνθρακα επενδύοντας στις χαρτοποιίες μας

Carbon Case Study.jpgΗ κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ζητήματα, δεύτερο μετά την πρόσφατη πανδημία COVID-19. Τώρα κατασκευάζουμε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής χαρτιού στο Kemsley που κάνει συνδυασμό χρήσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP). Η νέα μονάδα θα επιτρέψει τη μείωση εκπομπών του άνθρακα κατά 36.000 τόνους ετησίως. (Ισοδύναμο με 30.000 αυτοκίνητα μεσαίας κατηγορίας, που οδηγούν πάνω από 6.000 μίλια ετησίως.) Μόλις τεθεί σε λειτουργία το 2021, θα έχει ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα c75MW, παράγοντας ατμό και ενέργεια για τις παραγωγικές μας διαδικασίες. Με 830kT χαρτιού που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο Kemsley κάθε χρόνο, θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής μας και θα συμβάλει στη δέσμευσή μας να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 κατά 30% έως το 2030.

Πώς εφαρμόζουμε το σκοπό μας

Τοποθετώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο

Μπορούμε να παράξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε συσκευασίες από χαρτόνι εντός 14 ημερών. Φιλοδοξούμε ότι με καινοτόμες ιδέες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης στον κόσμο.

Αναπτύσσοντας τις σωστές στρατηγικές

Οι ειδικοί μας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Μαζί βρίσκουμε τρόπους για να εκμεταλλευτούμε τις σημερινές ευκαιρίες και να προσφέρουμε τα προϊόντα που χρειάζονται.