Εστιάζουμε στην κατάρτιση των ανθρώπων για να οδηγήσουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

Δημιουργία προγραμμάτων Κυκλικής Οικονομίας για τα σχολεία στις τοπικές μας κοινότητες

Equipping community banner.JPGΘέλουμε να χαράξουμε το δρόμο προς μια πιο κυκλική οικονομία, μέσω της συμμετοχής και της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας, της βιομηχανίας μας αλλά και της επόμενης γενιάς.

Για το Παρόν... 

Μέχρι το 2025 θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή κάθε συναδέλφου στην κυκλική οικονομία.

Με ποιον τρόπο;

  • Θα εκπαιδεύσουμε και τους 700 σχεδιαστές μας στις αρχές κυκλικού σχεδιασμού

  • Μέσω της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Ellen MacArthur θα αναπτύξουμε προγράμματα κατάρτισης για την κυκλική οικονομία βάσει βέλτιστων πρακτικών

Για το Μέλλον...

Μέχρι το 2030, θα προσελκύσουμε 5 εκατομμύρια νέους ανθρώπους στην κυκλική οικονομία και στον τρόπο ζωής που τη διέπει.

Με ποιον τρόπο;

  • Μέσω της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Ellen MacArthur 
  • Μέσω προγραμμάτων που θα διενεργήσουμε για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε
  • Μέσω παράδοσης προγραμμάτων εκπαίδευσης  με φυσική παρουσία ή με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας

Μελέτη περίπτωσης

Η δημιουργία μιας νέας τάξης σε σχολείο της Ουγγαρίας λειτουργεί ως χώρος έμπνευσης για τη διδασκαλία σε θέματα αειφορίας 

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ellen MacArthur στηρίζουμε το έργο ενός δημοτικού σχολείου στα περίχωρα της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία. Το σχολείο έχει την ταυτότητα του «Eco-School», στο οποίο ορισμένα μαθήματα και δραστηριότητες πραγματοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου, και αφορούν περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής σκουπιδιών και της δενδροφύτευσης . Το φιλανθρωπικό ίδρυμα της DS Smith προχώρησε στη χρηματοδότη 20.000 £ για την οικοδόμηση μιας νέας τάξης, που θα αποτελέσει ένα περιβάλλον ιδανικό και έναν τόπο έμπνευσης και υποστήριξης της διδασκαλίας για την κυκλική οικονομία. Η τάξη έχει σκοπό να αποτελέσει και για τις μελλοντικές γενιές έναν χώρο εμπνευσμένο και υποστηρικτικό της διδασκαλίας όπου τα παιδιά θα θέλουν να περάσουν χρόνο και να μάθουν.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ

Τοποθετώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο

Μπορούμε να παράξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε συσκευασίες από χαρτόνι εντός 14 ημερών. Φιλοδοξούμε ότι με καινοτόμες ιδέες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης στον κόσμο.

Αναπτύσσοντας τις σωστές στρατηγικές

Οι ειδικοί μας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Μαζί βρίσκουμε τρόπους για να εκμεταλλευτούμε τις σημερινές ευκαιρίες και να προσφέρουμε τα προϊόντα που χρειάζονται.