Για το Παρόν. Και για το Μέλλον.

Η Στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Καθώς ο ρυθμός αλλαγής στον κόσμο επιταχύνεται, οι καταναλωτές απαιτούν περισσότερα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν. Ταυτόχρονα, υπάρχει η προσδοκία ότι οι επιχειρήσεις, κάθε είδους, θα πρέπει να να μειώσουν ριζικά τις επιπτώσεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και, όπου είναι εφικτό, να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη.

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μας μοντέλου και είναι ο πυρήνας του Σκοπού της εταιρείας μας που είναι ο Επαναπροσδιορισμός της Συσκευασίας για έναν Κόσμο που Αλλάζει. Είμαστε περήφανοι που λανσάρουμε τη νέα Στρατηγική Αειφορίας Για το Παρόν και το Μέλλον, που επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και σε εκείνες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές γενιές.

Η στρατηγική μας για την Αειφορία «Για το Παρόν και το Μέλλον» επικεντρώνεται στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μέσω καλύτερου σχεδιασμού, στην προστασία των φυσικών πόρων αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε ίνα, στη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης μέσω προσφοράς βιώσιμων λύσεων και στην κατάρτιση των ανθρώπων για να οδηγήσουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.