Η εταιρεία

Η DS Smith είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της συσκευασίας και προσφέρει ειδικές, εξατομικευμένες λύσεις συσκευασίας στους πελάτες της, με έμφαση στον πλέον σύγχρονο σχεδιασμό των συσκευασιών και στην εξυπηρέτηση τοπικά κοντά στις εγκαταστάσεις των πελατών της.

Με ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει συσκευασίες μεταφοράς, συσκευασίες για τον καταναλωτή, displays και προωθητικές συσκευασίες, εξατομικευμένες συσκευασίες για την προστασία των προϊόντων και βιομηχανικές συσκευασίες, η DS Smith ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση της αγοράς.