Νέες επενδύσεις του Ομίλου, σε Ιταλία & Πολωνία

Αυτόν τον μήνα επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Ιταλία και την Πολωνία με 2 νέες εγκαταστάσεις παραγωγής συσκευασίας που σκοπό έχουν να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες συσκευασίες.

Προϊόν μιας συνδυασμένης επένδυσης 100 εκατομμυρίων λιρών, οι νέες υπερσύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν επίσημα στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, στο Castelfranco Emilia της Ιταλίας και στο Belchatow της Πολωνίας.

Οι νέες εγκαταστάσεις έρχονται να προστεθούν στο διευρυμένο δίκτυό μας που υπάρχει ήδη στις 2 χώρες (24 εγκαταστάσεις στην Ιταλία και 8 στην Πολωνία), προκειμένου να ενισχύσουν την παρουσία μας στις δύο βασικές ευρωπαϊκές αγορές και να ανταποκριθούμε στη ζήτηση των καταναλωτών για καινοτομία στη βιώσιμη συσκευασία. Οι ιταλικές και πολωνικές εγκαταστάσεις θα επικεντρωθούν όχι μόνο στις ανακυκλώσιμες συσκευασίες με βάση το χαρτί, αλλά και στις απαιτήσεις της αγοράς για λύσεις που θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά. Οι εγκαταστάσεις θα δημιουργήσουν περισσότερες από 250 νέες θέσεις εργασίας και στις δύο κοινότητες.

Εκτός από την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας που επιδιώκουμε, η επένδυση αντανακλά τη δέσμευσή μας να αναπτυχθούμε με βιώσιμο τρόπο. Το σχέδιο είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη και αφορά στη δέσμευση της εταιρείας στην παγκόσμια πρωτοβουλία Science-Based Targets initiative (SBTi) για μείωση των εκπομπών κατά 46% έως το 2030 και για την επίτευξη μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας (Net Zero) έως το 2050.

Εκτός από τα καινοτόμα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στις  2 νέες εγκαταστάσεις, ο Όμιλος επιδιώκει σε ολόκληρη την Ευρώπη τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί σε μη ορυκτά καύσιμα με χαμηλότερες εκπομπές, που θα τον οδηγήσουν σε μείωση εκπομπών CO2.

Επενδύουμε για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην καινοτομία για να επιτρέψουμε τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Miles Roberts
Group Chief Executive της DS Smith

Υποστήριξη της βιωσιμότητας με καινοτόμες τεχνολογίες

Τεχνολογίες αιχμής έχουν χρησιμοποιηθεί και στις 2 τοποθεσίες. Στο Castelfranco Emilia, τα συστήματα αυτοματισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί στις αποθήκες θα επικοινωνούν αυτόματα με τα μηχανήματα του εργοστασίου για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και για την αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας. Στο Belchatow, μια σειρά τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της επαυξημένης πραγματικότητας, θα βοηθήσει τους πελάτες σε συνεργασία με τους ειδικούς της DS Smith να οπτικοποιήσουν και να δημιουργήσουν νέες συσκευασίες, υποστηρίζοντάς τους με την ανάλυση των τάσεων της αγοράς και της συμπεριφοράς των αγοραστών.

Σύμφωνα με τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα, τα εργοστάσια θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο Castelfranco Emilia, ο χώρος κλιματίζεται από ένα γεωθερμικό σύστημα που αντλεί νερό από έναν υπόγειο σταθμό βάθους 90 μέτρων, διατηρώντας τον χώρο ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

Η πραγματικότητα είναι ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι μόνο το ήμισυ της κλιματικής πρόκλησης - το άλλο μισό αφορά στο πώς όλοι μας κάνουμε καλύτερη χρήση των πόρων μας.

Miles Roberts
Group Chief Executive της DS Smith

Η νοοτροπία "παράγω, καταναλώνω, πετάω" πρέπει να περάσει στο παρελθόν, γι' αυτό και βοηθάμε τους πελάτες μας να κάνουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία μέσω των Αρχών Κυκλικού Σχεδιασμού και γιατί το μοντέλο λειτουργίας μας είναι από τη φύση του κυκλικό.

Miles Roberts
Group Chief Executive της DS Smith

Η μονάδα συσκευασίας Castelfranco Emilia αντικατοπτρίζει την κυκλική προσέγγιση του ομίλου μέσω της δημιουργίας ενός μοντέλου λειτουργίας κλειστού συστήματος, άμεσα συνδεδεμένο με το εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στη Lucca. Σκοπός είναι να αυξηθεί η ανάκτηση ανακυκλωμένων υλικών και να εξασφαλιστεί η προμήθεια μιας σειράς ποιοτήτων χαρτιού τόσο στην εγκατάσταση Castelfranco Emilia όσο και σε άλλες εγκαταστάσεις στην Ιταλία και τη Νότια Ευρώπη.

Έτσι φιλοδοξούμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση για καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις συσκευασίας και να υποστηρίξουμε τη δέσμευσή μας για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα Now & Next.