Οι καταναλωτές τροφίμων και ποτών απαιτούν βιώσιμες λύσεις συσκευασίας

Ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή με το ενδιαφέρον τους να επικεντρώνεται στον όγκο των απορριμμάτων που παράγονται καθημερινά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση των προσπαθειών της βιομηχανίας τροφίμων για την εισαγωγή λύσεων βιώσιμης συσκευασίας. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, αρκεί να ξέρουμε πώς να τις ικανοποιήσουμε.

Τρόφιμα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Περίπου το 60% του συνολικού όγκου πλαστικών που παράγεται στον κόσμο χρησιμοποιείται για τη συσκευασία τροφίμων. Λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των μη βιο-διασπώμενων πλαστικών συσκευασιών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερο για τη δραστική μείωση της παραγωγής πλαστικού. Είναι σημαντικό για αυτούς να γίνει η μετάβαση σε συσκευασίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον, ώστε να αυξηθεί και το ποσοστό ανακύκλωσής τους.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται ταχύτερα από ποτέ, πράγμα που σημαίνει ότι ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό συσκευασιών παραδίδεται στην πόρτα μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι το βασικό κανάλι στο οποίο οι εταιρείες πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο ώστε να μειώσουν το ποσοστό των περιττών συσκευασιών.

Ωστόσο αυτό δημιουργεί μια σειρά προκλήσεων για τις εταιρείες λιανικής των τροφίμων, οι οποίες πρέπει να αναπτύξουν διαφορετικές συσκευασίες για τα φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα που πωλούνται μέσω του διαδικτύου. Είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν συσκευασίες που παρέχουν μεγαλύτερη προστασία και συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Βασικές λειτουργίες της συσκευασίας τροφίμων

 • Προστασία των προϊόντων
 • Βασικές πληροφορίες για τα τρόφιμα (σύνθεση, τόπος παραγωγής, διάρκεια ζωής κ.λπ.)
 • Οδηγίες χρήσης (παρασκευή προϊόντος, κατανάλωση, προειδοποιήσεις κ.λπ.)
 • Μεταφορά και αποθήκευση

Γιατί οι συσκευασίες τροφίμων έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον;

Οι συσκευασίες τροφίμων συχνά περιλαμβάνουν πλαστικά, που είναι πετροχημικά προϊόντα. Τα κύρια προβλήματα που προκαλεί αυτό το υλικό είναι τα εξής:

 • παράγεται σε μεγάλες ποσότητες,
 • η φυσική του αποικοδόμηση είναι αργή και περιορισμένη
 • εξακολουθεί να ανακυκλώνεται σε μικρό ποσοστό

AdobeStock_291264044.jpg

Το πλαστικό επομένως είναι μια μεγάλη πηγή ρύπανσης. Ο αντίκτυπος στην πανίδα, στη χλωρίδα και στον άνθρωπο δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Πρέπει λοιπόν να επανασχεδιάσουμε τις συσκευασίες για να απαντήσουμε στα περιβαλλοντικά ζητήματα που εγείρονται.

Λύσεις βιώσιμης συσκευασίας

Για τη βιομηχανία συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι, αυτό δεν αποτελεί μια καινούργια πρόκληση. Στη DS Smith αναπτύσσουμε λύσεις βιώσιμης συσκευασίας εδώ και δεκαετίες, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής ανάπτυξης όσο και σε συνεργασίες με τους πελάτες μας που αναζητούν νέα υλικά, φιλικότερα προς το περιβάλλον, για να συσκευάσουν τα προϊόντα τους.

Η συσκευασία από κυματοειδές χαρτόνι είναι μια απλή, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λύση με  πλεονεκτήματα όπως:

 • Κατασκευάζεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες
 • Μπορεί να ανακυκλωθεί ή να αποικοδομηθεί με φυσικό τρόπο
 • Είναι ένα ανθεκτικό και ελαφρύ υλικό συσκευασίας

punnet.png

Παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την ανάπτυξη λύσεων βιώσιμης συσκευασίας για τρόφιμα

Όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν το πρόβλημα που δημιουργούν οι συσκευασίες τροφίμων και αναζητούν πιο βιώσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Για την ανάπτυξη της κατάλληλης λύσης σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως:

 • Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία: τα τρόφιμα δεν πρέπει να μολύνονται από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία. Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία και η διατήρηση των τροφίμων, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση.
 • Η συσκευασία πρέπει να διευκολύνει την εφοδιαστική αλυσίδα: μεταφορά, αποθήκευση και παράδοση των προϊόντων
 • Πρέπει να είναι ελκυστική για τον καταναλωτή
 • Πρέπει να περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για το προϊόν
 • Πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στους στόχους της επικοινωνίας και των πωλήσεων που επιδιώκει στρατηγικά η επιχείρηση

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η επιλογή της σωστής συσκευασίας απαιτεί την ανάλυση των αναγκών των καταναλωτών, την ανάλυση και κατανόηση των αναγκών της επωνυμίας και φυσικά των ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος και της εφοδιαστικής του αλυσίδας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να αναπτύξετε πιο βιώσιμες λύσεις συσκευασίας, να μειώσετε τα απόβλητα και να βελτιώσετε το προφίλ αειφόρου ανάπτυξης της εταιρείας σας, σας προσκαλούμε σε ένα workshop στο κέντρο PackRight της εταιρείας μας ή σε μια διαδικτυακή συνάντηση μαζί μας.