Νέο SRP (Shelf Ready Packaging) plastic-free κιβώτιο για τη Vaseline

Bronze Award για τη νέα συσκευασία SRP plastic-free για το προϊόν Vaseline που αναπτύξαμε, θέλαμε να ανταποκριθούμε στην συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των σύγχρονων καταναλωτών που αναζητούν στο ράφι προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον.

Η νέα συσκευασία αποτελείται από ένα μόνο υλικό, το χαρτόνι, όπου χάριν στον έξυπνο σχεδιασμό συνδυάζει ευκολία στον χειρισμό, σταθερότητα του προϊόντος και ελκυστική εμφάνιση στο ράφι ενώ καταφέρνει να επικοινωνήσει όλα τα κατάλληλα στοιχεία του branding. Ταυτόχρονα φροντίζει για το περιβάλλον μειώνοντας το αποτύπωμα της σε αυτό, αποτελούμενη 100% από ανακυκλωμένο χαρτί ενώ η ίδια η συσκευασία παραμένει πλήρως ανακυκλώσιμη. 

Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση που μας έθεσε ο πελάτης μας, η Unilever, κάναμε πράξη ότι με λιγότερα υλικά μπορούμε να πετύχουμε πολλαπλά οφέλη.

Η Πρόκληση

Η μετάβαση σε συσκευασίες φιλικότερες προς το περιβάλλον είναι πλέον μία απαίτηση του συνόλου της κοινωνίας, με τους καταναλωτές να αναζητούν στο ράφι προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον και μειώνουν το αποτύπωμά τους σε αυτό. Η Unilever, ένας από τους πιο σημαντικούς πελάτες της DS Smith παγκοσμίως, προμηθευόταν από την DS Smith Hellas ένα Shelf Ready Packaging (SRP) κιβώτιο για το προϊόν Vaseline στο οποίο τα τεμάχια τοποθετούνται πάνω σε πλαστικά tray για σταθερότητα κατά το χρόνο έκθεσης στο ράφι. Με αφορμή την απαίτηση για αφαίρεση των πλαστικών μίας χρήσης από την εφοδιαστική αλυσίδα, ο πελάτης ζήτησε τον επανασχεδιασμό του κιβωτίου με στόχο την αφαίρεση των tray, χωρίς όμως να υπάρξει υποβάθμιση της εικόνας του προϊόντος στο ράφι. Πιο συγκεκριμένα, το νέο σχέδιο θα πρέπει να υποστηρίζει το προϊόν στο ράφι σε όλη τη διάρκειά έκθεσής του, χωρίς να επιτρέπει την κατάρρευση των προϊόντων και ταυτόχρονα να επιτρέπει την επικοινωνία στοιχείων του brand στην μπροστινή επιφάνειά του στην επιθυμητή ποιότητα. Επίσης, καθώς η πλήρωση του συγκεκριμένου κιβωτίου γίνεται χειροκίνητα, ήταν απαίτηση του σχεδιασμού να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωσή του, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις κατά τη συσκευασία του προϊόντος.

Η Λύση

Το τμήμα Σχεδιασμού της DS Smith προχώρησε στον σχεδιασμό μιας λύσης συσκευασίας που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του έργου και υποστηρίζει το προϊόν. Αξιοποιώντας τις Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού (Circular Design Principles), που έχει θεσπίσει η DS Smith σε συνεργασία με το Ellen MacArthur Foundation, προχωρήσαμε σε ένα νέο σχέδιο, εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από κυματοειδές χαρτί και άρα 100% ανακυκλώσιμο. Σε συνεργασία με τον πελάτη, αξιολογήσαμε την τελική πρόταση, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις απαιτήσεις του προϊόντος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συσκευασίας του. Σχετικά με το τελευταίο, αξιοποιήσαμε το καινοτόμο εργαλείο που πρόσφατα ανέπτυξε η DS Smith, τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού (Circular Design Metrics) ώστε να αξιολογήσουμε τη νέα συσκευασία σε συγκεκριμένους τομείς περιβαλλοντικός βιωσιμότητας.

Τα οφέλη

Το νέο SRP κιβώτιο που αναπτύξαμε διαμορφώνεται αρχικά εύκολα από το χειριστή κατά τη συσκευασία, χωρίς να αυξάνει τον παραγωγικό χρόνο. Σχηματίζει εσωτερικά χωρίσματα που συγκρατούν τα προϊόντα κατά την έκθεσή τους στο ράφι, επιτρέποντας έτσι την αφαίρεση των πλαστικών trays. Εξασφαλίζεται επίσης η σταθερότητα των προϊόντων στο ράφι καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσής τους, καθώς παραμένουν σταθερά ακόμα και όταν αφαιρούνται οι πρώτες σειρές. Έχει ληφθεί υπόψη και το εύκολο άνοιγμα κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι στο σημείο πώλησης, ενώ προσφέρεται και χώρος για την επικοινωνία των στοιχείων επικοινωνίας του προϊόντος, τόσο στην μπροστινή όσο και στις πλαϊνές πλευρές. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι η νέα συσκευασία αποτελείται από 100% ανακυκλωμένο χαρτί (πρώτη ύλη) και είναι πλήρως ανακυκλώσιμη. Η αφαίρεση των πλαστικών trays οδήγησε σε μείωση των διαστάσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 48% ο αριθμός των τελικών προϊόντων ανά παλέτα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τα μεταφορικά έξοδα. Εφαρμόζοντας τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού (Circular Design Metrics) μπορούμε να αποτυπώσουμε συνολικά την βελτίωση που επιτύχαμε με τον επανασχεδιασμό με τρόπο ποσοτικό και συνοπτικό. Υπάρχει εμφανής βελτίωση σε όλους σχεδόν τους Δείκτες, η οποία αποτυπώνεται στα γραφήματα προσφέροντας σύγκριση και αξιολόγηση της αλλαγής. Η αφαίρεση των πλαστικών μίας χρήσης και ο σχεδιασμός συσκευασίας από 100% ανακυκλωμένο χαρτί, αλλάζει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της. Παρατηρείται επίσης μείωση κατά 83% των εκπομπών CO2 που συνδέονται με την παράγωγή των υλικών συσκευασίας της νέας λύσης, ιδιαίτερη σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση της βελτίωσης που επιτεύχθηκε με τον νέο σχεδιασμό.