Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού

Λονδίνο, 24 Μαΐου, 2021: Η DS Smith ανακοινώνει σήμερα άλλο ένα ορόσημο σχετικά με τις δεσμεύσεις της για μια πιο Κυκλική Οικονομία, παρουσιάζοντας το Circular Design Metrics. Ένα πρωτοπόρο εργαλείο για τη βιομηχανία της συσκευασίας, που επιτρέπει στους πελάτες να αξιολογήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συσκευασίας τους. 

Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία για το πώς οι επιλογές τους στη συσκευασία μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον. Μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού, οι πελάτες θα μπορούν να συγκρίνουν την περιβαλλοντική απόδοση διαφορετικών λύσεων συσκευασίας και να επιλέξουν την πιο κυκλική λύση. 

Ο Stefano Rossi, Packaging CEO της DS Smith, σχολιάζει "Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό για τις εταιρείες να διαχειριστούν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Θέλουμε να τους δείξουμε την ομορφιά της κυκλικής οικονομίας και να τους επιτρέψουμε να κατανοήσουν τι σημαίνουν οι επιλογές στη συσκευασίας τους για αυτό το μοντέλο. Οι νέοι Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού είναι από τις καινοτόμες σκέψεις που αλλάζουν τα δεδομένα γιατί οδηγούν στην περιβαλλοντική απόδοση της συσκευασίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας για να βοηθήσουμε εταιρείες, μεγάλες και μικρές, στο ταξίδι τους να ετοιμαστούν για την κυκλική οικονομία. "

Το Circular Design Metrics είναι ένα νέο πρωτοποριακό εργαλείο που καθιστά δυνατή τη σύγκριση της απόδοσης ενός σχεδίου συσκευασίας σε σχέση με μια σειρά δεικτών, όπως ανακυκλωσιμότητα, χρήση ανανεώσιμων πηγών, βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν οκτώ διαφορετικούς δείκτες που παρέχουν σαφή ένδειξη της απόδοσης κυκλικότητας και βοηθούν στον εντοπισμό σημείων με πιθανότητες βελτίωσης. Το εργαλείο είναι το πρώτο στο είδος του και απευθύνεται στις εταιρείες που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοση της αειφορίας μέσω της συσκευασίας τους.

Η DS Smith σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ellen MacArthur είχε κυκλοφορήσει το 2020 τις Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού. Οι αρχές αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τις εταιρείες να σχεδιάζουν ώστε να μην δημιουργούνται απόβλητα και ρύπανση, να διατηρούν τα προϊόντα και τα υλικά σε χρήση και να βοηθούν στην αναγέννηση των φυσικών συστημάτων. Τώρα, ένα χρόνο αργότερα, η εταιρεία έχει εκπαιδεύσει τους 700 σχεδιαστές της για να εφαρμόσουν τις αρχές κυκλικού σχεδιασμού στην πράξη. Με την προσθήκη των νέων δεικτών, θα είναι εφικτή η αξιολόγηση των αποφάσεων που παίρνονται στο στάδιο σχεδιασμού και θα υποστηρίξουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν τις πιο κυκλικές λύσεις συσκευασίας. Η DS Smith θα ενσωματώσει τις νέες μετρήσεις στη διαδικασία τους σχεδιασμού τους επόμενους μήνες.

O Joe IlesΕπικεφαλής του προγράμματος Κυκλικού Σχεδιασμού του ιδρύματος Ellen MacArthur, σχολιάζει: “Το στάδιο του σχεδιασμού έχει τεράστια επίδραση στον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευασιών, παράγονται, χρησιμοποιούνται, καθώς και τι συμβαίνει σε αυτά μετά τη χρήση τους. Οι μετρήσεις κυκλικού σχεδιασμού της DS Smith, αποτελούν ορόσημο προς την κατεύθυνση της αλλαγής για την κυκλική οικονομία. Ως Στρατηγικός συνεργάτης, η DS Smith έχει τη δυνατότητα να κάνει την αλλαγή πιο γρήγορη, κινητοποιώντας τη μεγάλη σχεδιαστική κοινότητα και επηρεάζοντας τους πελάτες της, πολλοί από τους οποίους είναι παγκόσμιες επωνυμίες. Και επιπλέον, η εταιρεία θα εμπνεύσει πολλές άλλες επιχειρήσεις και σχεδιαστές παγκοσμίως”.

Η σημερινή ανακοίνωση βασίζεται στη συνεχιζόμενη δέσμευση της εταιρείας να δώσει προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις συσκευασίας που εξασφαλίζουν 100% ανακυκλωσιμότητα ή επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποιώντας τη χρήση χαρτιού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τους και προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις στα πλαστικά.