Η DS Smith επιτυγχάνει τον πρώτο στόχο βιωσιμότητας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του έτους, πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο σχετικά με την βιωσιμότητα, προσδιορίζοντας τις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται σε περιοχές που δέχονται «πιέσεις στα υδάτινα αποθέματα». Ως τέτοιες περιοχές αναφέρονται εκείνες που η ποιότητα και η ποσότητα του νερού επιδεινώνεται και στόχος μας είναι να θεσπίσουμε προγράμματα ελέγχου της χρήσης νερού σε αυτές.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

  • Οι «πιέσεις στα υδάτινα αποθέματα» μπορεί να είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής ζήτησης και χρήσης νερού, που συχνά προκαλείται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες· με τους επιστήμονες της IPCC των Ηνωμένων Εθνών και τις Παγκόσμιες εκθέσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) να προβλέπουν αύξηση τα επόμενα χρόνια.
  • Οι πελάτες και οι επενδυτές μας θέλουν να γνωρίζουν ότι λαμβάνουμε προληπτικές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι κατατάξεις βάσει Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών µε τη ∆ιακυβέρνηση δεδοµένων, όπως οι CDP, MSCI και Sustainalytics, είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της τρέχουσας και μελλοντικής μας έκθεσης σε «πιέσεις υδάτινων αποθεμάτων», βαθμολογώντας το γεωγραφικό αποτύπωμα των τοποθεσιών μας, βάσει του μελλοντικού τους κινδύνου.
  • Διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια δράσης είναι σε εφαρμογή, δείχνουμε  στους επενδυτές την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αποδεικνύουμε μέσω της προετοιμασίας ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να αποδίδουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.DJI_0197_resize.JPG

ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Βάσει των πηγών που μπορέσαμε να αντλήσουμε από δύο αναγνωρισμένους οργανισμούς για την επίτευξη αυτού του στόχου:

  • Το εργαλείο “Aqueduct” του Παγκόσμιου οργανισμού World Resources Institute (WRI) (WRI) χρησιμεύει ως βάση για τον προσδιορισμό των εγκαταστάσεων που βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε περιοχές που τελούν υπό «πίεση σε υδάτινα αποθέματα» έως το 2030, διασφαλίζοντας ότι θα λάβουμε τα σχετικά μέτρα για την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων μας σε αυτές τις τοποθεσίες.
  • Η δεύτερη πηγή είναι το CDP που συμβουλεύει τους επενδυτές, τις εταιρείες και τις πόλεις, σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Οι οδηγίες του Οργανισμού, μας  κατεύθυναν στη διαμόρφωση των σχεδίων μας για την άμβλυνση του κινδύνου από τις πιέσεις των «υδάτινων αποθεμάτων».

Τα σχέδιά μας επικεντρώνονται στην επανατροφοδότηση του νερού και στην αποδοτική διαχείρισή του, η οποία θα μας βοηθήσει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το νερό που αφαιρείται από το φυσικό περιβάλλον, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας ως επιχείρηση.

— — Ian Silcox-Crowe, Sustainability Business Partner της DS Smith

ΣΧΕΔΙΑ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό, με την αύξηση της κατάρτισης στις εγκαταστάσεις μας και με την επικοινωνία των σχεδίων διαχείρισης υδάτινων πόρων και των επιδόσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών στις εγκαταστάσεις μας και εστίαση στις ευκαιρίες για μείωση του νερού, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
  • Ελαχιστοποίηση της μη απαραίτητης χρήσης νερού στις εργασίες διαμόρφωσης χώρων και για σκοπούς άρδευσης και διασφάλιση ότι δεν γίνεται χρήση γλυκού νερού σε αυτές τις διαδικασίες.
  • Παρακολούθηση των συνθηκών στις λεκάνες απορροής ετησίως.
  • Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα μπορούσαν να επηρεαστούν ή να επηρεάσουν τις συνθήκες «υδάτινων αποθεμάτων»

Εντοπίσαμε 25 τοποθεσίες που απαιτούν σχέδια άμβλυνσης του κινδύνου από τις πιέσεις των υδάτινων αποθεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν λεκάνες απορροής ποταμών στην Ισπανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, την Πορτογαλία και το Βέλγιο.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αναγνωρίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες αλλάζουν, θα επαναλαμβάνουμε την άσκηση σε ετήσια βάση, ελέγχοντας τις λεκάνες απορροής ποταμών και τις απαιτήσεις της κοινότητας γύρω από τις εγκαταστάσεις μας.