Ποιο θα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό βιώσιμων λύσεων συσκευασίας;

Το παράδειγμα της εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων Ljubljanske mlekarne

Πολλές εταιρείες επιδιώκουν στόχους αειφορίας κατά την ανάπτυξη συσκευασιών τους, τόσο γιατί το επιβάλλουν οι νέοι κανονισμοί όσο γιατί η βιώσιμη κατανάλωση γίνεται ολοένα και πιο σημαντική αξία καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Στο Κέντρο PackRight της εταιρείας μας στην Σλοβενία, βελτιστοποιήσαμε τις συσκευασίες μεταφοράς για τα παγωτά Maxim Premium, μειώνοντας τόσο το κόστος της μεταφοράς όσο και την ίδια τη συσκευασία. Μάθετε πώς αντιμετωπίσαμε αυτή την πρόκληση και βοηθήσαμε τον πελάτη να πετύχει τους δικούς του περιβαλλοντικούς στόχους.

Μαζί με την εταιρεία Ljubljanske mlekarne, αναπτύξαμε στα αρχικά στάδια σχεδιασμού της καταναλωτικής συσκευασίας του παγωτού και τις συσκευασίες μεταφοράς, οι οποίες χρησιμεύουν για την ασφαλή παράδοση του παγωτού στα καταστήματα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να βελτιώσουμε τη συσκευασία και να μειώσουμε την κατανάλωση υλικού συσκευασίας.

Μελετήσαμε τη συσκευασία σύμφωνα με τις διαδικασίες logistics της εταιρείας – το μέγεθος της παλέτας, τους όρους φόρτωσης και τις συνθήκες αποθήκευσης. Με βάση την εμπειρία μας, επιλέξαμε τις κατάλληλες διαστάσεις για τη συσκευασία λαμβάνοντας όμως γνώση της όλης διαδικασίας logistics του πελάτη. Αυτή η ολιστική προσέγγιση συμβάλλει σημαντικά όχι μόνο στο να υπάρχει η απαιτούμενη αντοχή της συσκευασίας αλλά επίσης στο να γίνει χρήση της βέλτιστης ποσότητας υλικού συσκευασίας, δηλαδή τόσου όσου χρειάζεται. Η προσέγγιση αυτή είναι μια από τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της κυκλικής οικονομίας.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι μια οικολογική συσκευασία και ένα μετρήσιμο βιώσιμο αποτέλεσμα.

BLOG jpg_Lactalis (1)_Page_2.jpg

Ενώ η αρχική λύση έκανε χρήση του 67% της παλέτας, ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός της DS Smith αύξησε το ποσοστό αυτό σε 83%.

Τώρα η εταιρεία Ljubljanske mlekarne μπορεί να μεταφέρει 72 επιπλέον παγωτά ανά παλέτα, που μπορεί να φαίνεται σαν ένα μικρό βήμα, αλλά συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, να χρησιμοποιεί 42 φορτηγά λιγότερα για τη μεταφορά των προϊόντων της, που ισοδυναμεί με λιγότερες εκπομπές CO2 και να έχει 555 λιγότερους χειρισμούς παλετών.

Αν θέλετε και εσείς να μάθετε περισσότερα και να κάνετε τη συσκευασία σας πιο βιώσιμη, μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο κέντρο σχεδιασμού και καινοτομίας Athens PackRight Centre και να εμπιστευτείτε τους ειδικούς μας που θα σας παρουσιάσουν διάφορα πρακτικά παραδείγματα βιώσιμων λύσεων συσκευασίας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δικής σας βιώσιμης συσκευασίας.