Εστιάζουμε στην κατάρτιση των ανθρώπων για να οδηγήσουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

Δημιουργία προγραμμάτων Κυκλικής Οικονομίας για τα σχολεία στις τοπικές μας κοινότητες

Θέλουμε να χαράξουμε το δρόμο προς μια πιο κυκλική οικονομία, μέσω της συμμετοχής και της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας, της βιομηχανίας μας αλλά και της επόμενης γενιάς.

Για το Παρόν... 

Μέχρι το 2025 θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή κάθε συναδέλφου στην κυκλική οικονομία.

Με ποιο τρόπο;

  • Θα εκπαιδεύσουμε και τους 700 σχεδιαστές μας στις αρχές κυκλικού σχεδιασμού

  • Μέσω της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Ellen MacArthur θα αναπτύξουμε προγράμματα κατάρτισης για την κυκλική οικονομία βάσει βέλτιστων πρακτικών

Για το Μέλλον...

Μέχρι το 2030, θα προσελκύσουμε 5 εκατομμύρια νέους ανθρώπους στην κυκλική οικονομία και στον τρόπο ζωής που τη διέπει.

Με ποιο τρόπο;

  • Μέσω της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Ellen MacArthur 
  • Μέσω προγραμμάτων που θα διενεργήσουμε για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
  • Μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης  με φυσική παρουσία ή με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗς - Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

ε συνεργασία με το Ίδρυμα Ellen MacArthur στηρίζουμε το έργο ενός δημοτικού σχολείου στα περίχωρα της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία. Το σχολείο έχει την ταυτότητα του «Eco-School», στο οποίο ορισμένα μαθήματα και δραστηριότητες πραγματοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου, και αφορούν περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής σκουπιδιών και της δενδροφύτευσης . Το φιλανθρωπικό ίδρυμα της DS Smith προχώρησε στη χρηματοδότη 20.000 £ για την οικοδόμηση μιας νέας τάξης, που θα αποτελέσει ένα περιβάλλον ιδανικό και έναν τόπο έμπνευσης και υποστήριξης της διδασκαλίας για την κυκλική οικονομία. Η τάξη έχει σκοπό να αποτελέσει και για τις μελλοντικές γενιές έναν χώρο εμπνευσμένο και υποστηρικτικό της διδασκαλίας όπου τα παιδιά θα θέλουν να περάσουν χρόνο και να μάθουν.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ

Τοποθετώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο

Μπορούμε να παράξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε συσκευασίες από χαρτόνι εντός 14 ημερών. Φιλοδοξούμε ότι με καινοτόμες ιδέες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης στον κόσμο.

Αναπτύσσοντας τις σωστές στρατηγικές

Οι ειδικοί μας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Μαζί βρίσκουμε τρόπους για να εκμεταλλευτούμε τις σημερινές ευκαιρίες και να προσφέρουμε τα προϊόντα που χρειάζονται. 

Αγοράστε λύσεις βιώσιμης συσκευασίας ή μάθετε περισσότερα για το πώς η νέα μας στρατηγική μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας.