PACE - SV.png

PACE tillhandahåller banbrytande prestationer – garanterat

PACE står för Performance, Assurance, Consistency och Environment (Prestation, Försäkran, Konsekvens och Miljö).

Vad betyder det för dig?

  • Tydliga prestationsspecifikationer
  • Tydliga konformitetskriterier
  • Tillförlitliga och konsekventa förpackningar
  • Inga onödiga kostnader eller risker
  • Inte mer material än vad som är absolut nödvändigt

Betydande investeringar i förpackningsteknik – från papperfibrer till utformning och tillverkning av förpackningar – har möjliggjort detta djärva steg framåt.

Till att börja med arbetar vi tillsammans för att komma fram till vad din förpackning behöver kunna uppnå i din leveranskedja. Då får vi fram en prestationsspecifikation – riktlinjer för att säkerställa förpackningens styrka.

Vi hjälper dig undvika riskerna med att specificera via papperstyp och -vikt. Många papperstyper som beskrivs som "likadana" kan variera med över 30 % i faktisk styrka. Du kanske får en alldeles för svag förpackning eller en som är tjockare än vad du faktiskt behöver.

Vi tillverkar istället din förpackning från papper vars styrka och egenskaper levererar de förpackningsprestationer du har avtalat med oss. Genom hårda specifikationer och kvalitetssäkringsprocesser uppnår vi den konsekvens som är vital för allt papper vi använder. Och genom att vi inte använder mer material än vad som verkligen är nödvändigt främjar det även ditt hållbarhetsarbete.