Hållbarhet - DS Smith

Hållbarhet

På DS Smith är hållbarhet grunden till vår övergripande affärsstrategi. Vi bygger en bättre verksamhet, fokuserad på att leverera hållbart värde till alla våra intressenter. För oss blir det ett verkligt hållbart värde när vi lyckas balansera behoven i vår verksamhet, vår miljö och hos våra medarbetare.