Förpackningar som gör dig redo för den cirkulära ekonomin

Hållbarhet har ett växande inflytande på konsumenters köpbeslut. Parallellt finns det en växande förväntan på att företag minskar sin inverkan på jorden och, där det är möjligt, skapar positiva effekter för människor och planeten.

Kunder sätter upp mer ambitiösa hållbarhetsmål och vill integrera cirkulära principer genom hela sina distributionskedjor.

Med hjälp av vår expertis, produkter och tjänster kan vi hjälpa dig att hantera dina utmaningar kring cirkulär ekonomi relaterade till förpackningar.

Genom att tillämpa våra cirkulära designprinciper i förpackningens utvecklingsprocess kommer vi att skapa lösningar som hjälper dig att möta dina hållbarhetsambitioner och göra dig redo för den cirkulära ekonomin.

Och nu kan du också mäta hur väl du uppnår cirkuläritet.

Våra mätmetoder för cirkulär design gör det möjligt att se hur cirkulär en förpackningsdesign är, jämföra effekterna av olika beslut kring design och främja cirkuläritet.

Vi hjälper dig med cirkulära förpackningslösningar genom att fokusera på fem områden:

  • Återvinningsbarhet: Leverera 100% återvinningsbara fiberbaserade förpackningslösningar
  • Fiberoptimering: Optimera varje fiber för hela distributionskedjan
  • Plastreducering: Designlösningar för att ersätta onödig plast
  • Återanvändning: Öka återanvändningen genom nya konstruktioner och innovationer
  • Slutet kretslopp: Utveckla lösningar som är helt cirkulära


Om du är intresserad av att veta mer om våra cirkulära designprinciper, våra cirkulära mätmetoder och hur vi kan hjälpa dig att göra dig redo för den cirkulära ekonomin med hjälp av förpackningar, hör av dig till oss.