Start the Cycle

Cirkulär ekonomi är alternativet till linjär ekonomi där man tillverkar, konsumerar och slänger. Den är baserad på principer som handlar om att designa bort avfall och föroreningar, hålla material i bruk under längre tid och regenerera naturliga system för att skapa en mer hållbar och välmående värld. Det handlar om att skapa en ekonomi som fungerar i harmoni med naturen.

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Cirkulär ekonomi är inte en kompromiss. Det innebär en bättre och ekonomiskt hållbar framtid för oss och vår planet.

När det gäller förpackningen, handlar det om att inte använda mer material än nödvändigt, optimera sin distributionskedja, använda återvunna material, och se till att förpackningen kan återvinnas eller återanvändas.

Våra cirkulära lösningar hjälper dig att se din förpackning med nya ögon. Tillsammans omprövar och utmanar vi din förpackningsdesign för att göra den än mer miljösmart.

Och det är något vi vet att dina kunder bryr sig om. Väldigt mycket.

Cirkulär ekonomi, ett enkelt och kraftfullt koncept som skapar en bättre framtid

Vår värld och hur vi konsumerar har formats på ett linjärt sätt, vi tar, använder och kastar bort - vi använder inte bara resurser; vi slösar bort dem.

Men där andra ser linjära problem, ser vi cirkulära lösningar.

Vi har över 700 designers, som tänker och skapar med Circular Design Principles som grund. Principer som vi har utvecklat i samarbete med Ellen MacArthur Foundation.

Ett partnerskap vi är stolta över eftersom det utmanar oss att bli och göra vårt bästa. Vi tänker i cykler för att designa bort avfall, vi värderar våra naturresurser, och vi strävar efter att ge nytt liv till naturliga system.

Varje cykel börjar någonstans. 

Bli cirkulär: Börja här

Nästan oavsett vad du tillverkar och säljer, är förpackningen det första dina kunder ser.

Men det är inte bara den visuella påverkan som bestäms i designprocessen, utan även produktens miljöpåverkan.

Med detta i åtanke, använder vi Circular Design Principles som hjälper oss omforma framtiden när det gäller förpackningar som fungerar i en cirkulär ekonomi, medan vi hjälper ditt varumärke att sticka ut och synas.

'Start the Cycle' tillsammans med oss.

Circular Design Principles utvecklade av oss på DS Smith tillsammans med Ellen Mac Arthur Foundation.