Bygger en stark grund

Vår hållbarhetsstrategi 'Now and Next' tydliggör vår ambition att leda övergången till cirkulär ekonomi, från att sluta cirkeln genom bättre design till att driva på för minskade koldioxidutsläpp; minska avfall och föroreningar för att skydda naturresurser.

Som ett ansvarsfullt företag som sätter hållbarhet i centrum arbetar vi med och bygger ständigt på vår starka grund för att kunna nå upp till vår devis 'Redefining Packaging for a Changing World'.

Noll vattenpåverkan/'Zero Water Impact'

Vatten spelar en avgörande roll i vår verksamhet, särskilt produktionsprocessen i våra pappersbruk. Fibrer transporteras med vatten, från massa till papper, och därefter används överhettad ånga för att torka papperet. Vatten används också för att späda ut stärkelse i våra wellpappfabriker och i alla anläggningar för kylning och rengöring. Som en vattenintensiv verksamhet är det viktigt att vi konsumerar, återvinner och behandlar det vatten vi använder på ett ansvarsfullt och effektivt sätt så att vi minimerar vår påverkan.

Läs mer om vår strategi för vattenförvaltning >

Samhällsfrågor

Utöver at vi direkt påverkar livet för över 30 000 medarbetare kan vi, på grund av vår stora verksamhet, även påverka och samarbeta med de samhällen där vi är verksamma.

Lär mer om hur vi samarbetar med våra lokala samhällen >

Vi bryr oss om människan

Vi tolererar inte diskriminering baserad på kultur, nationalitet, ras, religion, kön, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vår inställning till mångfald och inkludering handlar om att inse att den idealiska arbetsmiljön är den som gör att alla våra medarbetare kan prestera sitt bästa och utvecklas till sin fulla potential. Vi värdesätter mångfald av kön, ålder och nationalitet samt individuella egenskaper såsom en bred livserfarenhet när vi utvärderar mångfald inom DS Smith.

Läs mer om  hur vi upprätthåller en arbetsplats präglad av mångfald och inkludering >

Råvarukälla

Även om vi prioriterar användning av återvunna fibrer i vår cirkulära affärsmodell, krävs en liten mängd jungfruliga fibrer. Men för att leverera ett hållbart värde, samtidigt som vi konsumerar nyfiber idag, måste vi också skydda de resurser som vår verksamhet kommer att behöva i morgon. Avverkad stock från välskötta skogar har viktiga sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar och är verkligt hållbar. Vi inser dock att det i vissa länder och regioner finns problem med skövling och olaglig avverkning. Därför tror vi på att stötta ansvarsfullt och hållbart skogsbruk är av strategisk betydelse för vår bransch.

Läs mer om hur vi förser oss med fiber på ett hållbart sätt >

Hälsa och säkerhet

Vi inser att våra medarbetare och entreprenörer arbetar i miljöer som kan utgöra verkliga risker. Vi strävar efter att kontrollera dessa risker genom analyser, många olika kontrollåtgärder och genom att kontinuerligt förbättra rutiner och miljöer. Våra medarbetare är nyckeln till att vi arbetar säkert och vi tar öppet och snabbt itu med alla frågor som tas upp. Vårt långsiktiga mål är 'noll olyckor' och vi följer upp nyckeltal för att säkerställa att vi går mot målet. Vår säkerhet har konsekvent förbättrats, både vad gäller olycksfrekvens och allvarlighetsgrad, även om vi inser att en enda skada på någon av våra medarbetare är en för mycket och helt oacceptabel. Därför är säkerheten ett nyckelfokus för koncernen.

Läs mer om hälsa och säkerhet hos oss >

Leverantörsstandarder

För att säkerställa högsta etiska standard måste vi utforma samarbeten och partnerskap med våra leverantörer. Det växande intresset för råvaruförsörjningskedjor är en del av en större global trend. Organisationer förväntas avslöja mycket mer information än någonsin tidigare. Lagstiftning som Companies Act, EU Timber Regulations, UK Modern Slavery Act 2015 och Equality Act 2010 spelar en framträdande roll för att driva på denna transparens. Som en konsekvens av detta, driver vi från DS Smith på för en större transparens från våra leverantörer. Detta för att bättre förstå hela leveranskedjan och hantera risker relaterade till mänskliga rättigheter, barnarbete, affärsetik och miljöledning. Varje leverantör av material och/eller tjänster till DS Smith förväntas uppfylla vissa minimistandarder, kommunicerade genom våra globala leverantörsstandarder.

Läs mer om hur vi arbetar med våra leverantörer >