Hållbarhetsrapport

Varje år publicerar vi en omfattande hållbarhetsrapport som beskriver framstegen mot våra hållbarhetsmål.

DS Smith Sustainability Report 2022 kommunicerar våra framsteg när det gäller att leverera vår hållbarhetsstrategi 'For Now and for Next'. Sedan vi lanserade hållbarhetsstrategin har vi gjort enorma framsteg - ersatt onödig plast, minskat  koldioxidutsläpp i leveranskedjor och tillhandahållit innovativa och cirkulära alternativ och lösningar till våra kunder och samhällen.

Höjdpunkter 2021/22

  • 100 % återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar uppnåddes detta år
  • 313 miljoner onödiga plastförpackningar ersattes med återvinningsbara alternativ sedan 2020/21 
  • 29 % minskning av koldioxidutsläpp per ton producerat material sedan 2015
  • Vetenskapsbaserat mål på 1,5° har satts upp för att minska utsläppen av koldioxid i steg 1. I steg 2 och 3 minskning med 46% till 2030 jämfört med 2019. Samt till år 2050 vara helt koldioxidneutrala.
  • 5% minskning av vattenuttaget per ton pappersproduktion i  områden med vattenbrist sedan 2019/20 och tilldelats CDP Water Security "A List"
  • 2,3 miljoner människor engagerade i cirkulär ekonomi och livsstil
  • 100% av våra enheter engagerade sig i olika lokala samhällsstödjande aktiviteter detta år
  • 6 % minskning av förekomst av olyckor i år
  • 50 % av våra medarbetare engagerade sig aktivt för den cirkulära ekonomin i år
  • 100 nya projekt inom biologisk mångfald lanserades i våra lokala samhällen under året