Hållbarhetsrapport - DS Smith

Hållbarhetsrapport

Varje år publicerar vi en omfattande hållbarhetsrapport som beskriver framstegen mot våra hållbarhetsmål.

DS Smith Sustainability Report 2021 kommunicerar våra framsteg när det gäller att leverera vår hållbarhetsstrategi 'For Now and for Next'. Sedan vi lanserade hållbarhetsstrategin har vi gjort enorma framsteg - ersatt onödig plast, minskat  koldioxidutsläpp i leveranskedjor och tillhandahållit innovativa och cirkulära alternativ och lösningar till våra kunder och samhällen.

Höjdpunkter 2020/21

  • 100 % av våra designers har genomgått utbildning i våra cirkulära designprinciper
  • 4% minskning av CO2e per ton producerat material jämfört med förra året
  • 23 % minskning av CO2e per ton producerat material jämfört med 2015
  • 5% minskning av vattenuttaget per ton jämförbar pappersproduktion jämfört med förra året
  • 32% minskning av avfall till deponi per ton jämförbar pappersproduktion jämfört med förra året
  • 37,5 % kvinnlig representation i koncernens styrelse
  • 14 % minskning av Lost Time Accidents (LTA) jämfört med förra året
  • 57 projekt inom biologisk mångfald lanserades i våra lokala samhällen
  • AA MSCI-poäng, förbättring jämfört med A förra året
  • A- Circulytics-poäng, förbättring jämfört med B+ förra året

Hållbarhetsrapport 2021