Vilka vi är

Redefining Packaging for a Changing World

Vi håller alltid ett öga på framtiden, eftersom vi verkar i en föränderlig värld. Städer, byar och hela befolkningar förändras snabbt. Digitaliseringen revolutionerar hur vi shoppar och lever. Vi förväntar oss alltmer att kunna köpa produkter som är skräddarsydda för oss, precis när och var vi vill, levererade till oss på ett sätt som passar vår livsstil. Vi vill ha fler val och mer bekvämlighet men med mindre påverkan på omvärlden. 

Detta öppnar för enorma möjligheter för oss alla, men kräver också nya sätt att tänka. Hur levererar vi fler produkter utan fler fordon som belastar våra städer? Hur levererar vi mer till människors hem utan att fylla dem med överflödiga förpackningar? Hur kan företag anpassa sig till förändrade shoppingvanor och samtidigt driva sin verksamhet smidigt och effektivt? Hur kan vi göra produkter tillgängliga över gränser och samtidigt säkerställa likhet överallt, varje gång?

Vilka vi är
Vår devis handlar om att hjälpa våra kunder att anpassa sig till förändrade shoppingvanor genom de miljösmarta förpackningslösningar som vårt samhälle behöver

Vi behöver se på förpackningar på ett nytt sätt. Och det finns ett behov av en stark ledare i vår bransch. Det är det som driver oss: Redefining Packaging for a Changing World. 

Vi tänker annorlunda eftersom vi ser möjligheten för förpackningar att spela en viktig roll i en föränderlig värld. Vårt syfte är att hjälpa våra kunder att anpassa sig till förändrade shoppingvanor genom miljösmarta förpackningslösningar som vårt samhälle behöver.

Vårt syfte driver våra fyra strategiska mål

Överträffa kundens förväntningar

Genom att hålla vad vi lovar, ytterligare förbättra vår kvalitet och främja innovation internationellt.

Förverkliga potentialen hos våra medarbetare

Genom att säkerställa en säker miljö där människor kan känna sig stolta och göra sitt bästa och samtidigt bygga upp individuell och organisatorisk kapacitet.

Fördubbla storleken och lönsamheten

Genom att erövra marknadsandelar, växa med våra kunder, utöka vår verksamhet genom förvärv och nyetablering samt bygga en flexibel och hållbar affärsmodell.

Att vara ledande inom hållbarhet

Genom att inkludera hållbarhet i våra beslut och öka vår återvinning.

 

Vi har tydliga värderingar som alla medarbetare uppmanas efterleva:

Vi visar engagemang. Vi är stolta över vad vi gör och vi bryr oss om kunderna, våra medarbetare och omvärlden.

Vi vågar utmana. Vi utmanar varandra för att utveckla sättet vi jobbar på.

Vi är pålitliga. Vi håller vad vi lovar.

Vi är idérika och snabba. Vi hittar snabbt rätt lösning till kunden.

Vi är ihärdiga. Med övertygelse och passion ser vi till att genomföra det vi sagt.

Dessa värderingar styr våra beslut och hur vi formar företagspolicys och praxis. De påverkar både enskilda medarbetares beteende och organisationskultur. Värderingarna måste harmoniera med vårt beteende. De måste reflektera vad vi verkligen tror på och vad vi faktiskt gör. 

Redefining Packaging for a Changing World
Vårt syfte driver våra fyra strategiska mål