Strategi

Vår vision är att bli den ledande leverantören av hållbara och återvinningsbara förpackningslösningar. Vi ska lyckas med det genom att erbjuda bra service, produkter med god kvalité samt innovativa och miljösmarta lösningar till våra kunder.

Våra värderingar

  • Vi visar engagemang: Genom att vara stolta över det vi gör och bry oss om våra kunder, våra anställda och vår omvärld.
  • Vi är pålitliga: Genom att alltid hålla det vi lovar.
  • Vi vågar utmana: Genom att konstruktivt utmana varandra och oss själva för att utvärdera och utveckla sättet vi arbetar på.
  • Vi är idérika och snabba: Genom att se möjligheterna hittar vi snabbt rätt lösning till kunderna.
  • Vi är ihärdiga: Genom övertygelse och passion ser vi till att genomföra det vi sagt.


Strategiska mål

DS Smith strävar efter att bli den ledande leverantören av hållbara och återvinningsbara förpackningslösningar. Vi vill vara en pålitlig och strategisk partner till våra kunder, genom att förse dem med innovativa förpackningslösningar för alla deras behov.

Genom att fokusera på våra strategiska mål kommer levererar vi attraktiv, hållbar avkastning till våra aktieägare och möter behoven hos alla våra intressenter. 

Överträffa kundens förväntningar
Genom att hålla vad vi lovar, ytterligare förbättra vår kvalitet och främja innovation internationellt.

Se till varje medarbetares potential
Genom att skapa mer tillförsikt och möjlighet för våra medarbetare att påverka och göra skillnad samt genom att efterleva våra värderingar i vardagen.

Fördubbla storleken och lönsamheten
Genom att ta marknadsandelar, växa med våra kunder, utöka vår verksamhet genom förvärv och nyetablering samt bygga en flexibel och hållbar affärsmodell.

Att gå i spetsen för hållbarhet
Effektiva förpackningar i ett hållbart kretslopp. Tänka och agera miljösmart i alla beslut.