Lär dig mer om cirkulär ekonomi

Vad innebär cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är alternativet till en linjär ekonomi där man tillverkar, konsumerar och slänger.

Cirkulär ekonomi är baserad på principer som handlar om att designa bort avfall och föroreningar, hålla material i användning under längre tid och regenerera naturliga system för att skapa en mer hållbar och välmående värld.

Mindre av att tillverka, konsumera och slänga och mer av att reducera, återanvända och återvinna, helt enkelt.

Se filmen nedan som förklarar den cirkulära ekonomin.

Lektionsplan

Som en del i vårt arbete att leda vägen mot cirkulär ekonomi och att nå vårt mål att engagera 5 miljoner unga människor i detta innan år 2030, erbjuder vi en gratis lektionsplan som handlar om den cirkulära ekonomin.

Vi lanserade lektionsplanen på COP26 och den är utvecklad för att passa åldrarna 11-14 år. Den ger tillgång till pedagogiskt material för att hjälpa lärare och alla som arbetar med den åldersgruppen att introducera dem till den cirkulära ekonomin och hur vi alla kan spela en roll i att skydda planetens naturresurser.

Här kan du läsa mer om lektionsplanen och ladda ner innehåll.