Rapporter & certifikat

Håll dig uppdaterad med våra senaste hållbarhetsrapporter, certifikat, mätningar och data när det gäller våra framsteg för att leverera vår hållbarhetsstrategi 'For Now and for Next'.

Hållbarhet står i centrum för vår affärsmodell och är kärnan i vår devis 'Redefining Packaging for a Changing World'. Vi är stolta över vår hållbarhetsstrategi Now and Next , som fokuserar på att sluta kretsloppet genom bättre design, skydda naturresurser genom att få ut mesta möjliga av varje fiber, minska avfall och föroreningar genom cirkulära lösningar och utrusta människor att leda övergången till en cirkulär ekonomi.

Under arbetets gång med att ständigt leva upp till vår devis 'Redefining Packaging for a Changing World' och skynda på övergången till en cirkulär ekonomi, vill vi gärna dela med oss av våra framsteg.