Leder vägen mot en cirkulär ekonomi

Vår värld förändras snabbt och förändringstakten ökar. Cirkulära ekonomier och delningsekonomier, påskyndade av en ny generation mer medvetna konsumenter, utmanar status quo. Vi har skapat en cirkulär verksamhet med fokus på miljösmarta förpackningar.

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation lanserades 2010 i syfte att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Sedan den skapades har välgörenhetsorganisationen vuxit fram som en global opinionsledare och satt den cirkulära ekonomin på agendan för beslutsfattare runt om i världen. Vårt partnerskap med Ellen MacArthur Foundation påskyndar vår cirkulära ekonomi och stödjer innovation i hela verksamheten. 

Case

I vårt kundmagasin INSIDE kan du läsa många exempel på hur vi hjälpt våra kunder bli mer cirkulära med innovativa och miljösmarta förpackningslösningar.  

Circulytics

Circulytics, utvecklat av Ellen MacArthur Foundation, är det mest omfattande verktyget som finns tillgängligt när det gäller att mäta cirkuläritet. Det är designat för att hjälpa organisationer att se hur förberedda och framgångsrika de är i övergången till en cirkulär ekonomi. Vi arbetar tillsammans med andra globala partners och EMF för att utveckla Circulytics.