Vår cirkulära affärsmodell

Vår affärsmodell är fokuserad på värdeskapande wellpapp-förpackningar och stöds av pappersproduktion och insamling av återvunnet papper.

För att stödja produktionen av högkvalitativ, kostnadseffektiv wellpapp och wellpappförpackningar, tillverkar vi inom DS Smith-koncerncen papper och har också en återvinningsdivision som förser papperstillverkningen med fibrer. Vi tillverkar specialiserade lättviktskvaliteter för att kunna producera de bästa förpackningarna med minsta möjliga mängd fibrer. 

DS Smiths affärsmodell
Vår affärsmodell fokuserar på cirkulära och miljösmarta förpackningar

Kunskap

Vi samarbetar med många av de ledande varumärkesägarna inom FMCG, stora återförsäljare och ledande industriföretag. Denna breda interaktion med företag på multinationell basis, i kombination med vår egen expertis, gör att vi har stor kunskap om hur förändrade konsument- och detaljhandelstrender påverkar förpackningarnas roll och användning. Vi delar med oss av vår kunskap på bland annat våra nio Impact Centres, designade för att inspirera våra kunder och hjälpa dem att förstå hur förpackningar kan hjälpa dem att sälja mer, minska sina kostnader, hantera sina risker och designa cirkulärt. 

Innovation

Innovation inom förpackningsdesign kan hjälpa kunderna att sälja mer (som SalesFront®), sänka kostnaderna (som Trayzer®), hantera risker (som  system som motverkar att det tippar) och designa cirkulärt (som minskning av CO2e). Våra designers arbetar med kunderna för att skapa innovativa förpackningslösningar och möta deras utmaningar och krav. 'Best practice' delas och designers samarbetar över alla våra regioner.

Vi är också innovatörer när det kommer till användning av lättviktswellpapp, i ett program som vi kallar PACE. Vår egenutvecklade teknologi för att testa styrkan hos wellpapp när den tillverkas innebär att vi kan optimera pappersvikten som krävs. Dessutom utvecklar vi innovativa maskinlösningar som reser och packar skräddarsydda lådor anpassade i storlek för e-handelsorder i höga hastigheter, vilket avsevärt kan minska logistikkostnaderna, förbättra ergonomin och minska miljöpåverkan för våra kunder.

Tillverkning

Vi tillverkar wellpappförpackningar av hög standard, sakkunnigt utformade för sitt syfte. Vi trycker, skär och limmar lådorna som sedan fraktas platta på pallar, färdiga för resning och fyllning hos våra kunder. Våra pappersbruk tillverkar papper, dels av återvunnen fiber men även till viss del av nyfiber. 

Design

På våra 36 PackRight Centres designar vi förpackningar som uppfyller kundernas krav genom hela distributionskedjan, inklusive tillverkningsprocess, logistik och marknadsföring. Vi har ett tätt samarbete med våra kunder för att komma fram till den optimala lösningen för dem.