Vi bygger ny fabrik i Värnamo

DS Smith fortsätter sin satsning i den svenska verksamheten och genomför under 2023 en historisk satsning genom att investera i en helt ny fabrik på området Bredasten i Värnamo.

DS Smith fortsätter sin satsning i den svenska verksamheten. DS Smith genomför under 2023 en historisk satsning genom att investera i en helt ny fabrik på området Bredasten i Värnamo. Affärsområde Packaging Service har idag två fabriker - i Värnamo och Mariestad. Nu samlar man detta i en modern fabriksanläggning på 17 500 m2.

Fabriken är speciellt utformad för att tillverka och tillgodose kundernas behov av kortare tillverkningsserier, samt för central lagring inom DS Smith Sverige. Utöver den egna tilverkningen av förpackningslösningar i wellpapp erbjuds även ett komplett utbud av förpackningsmaterial.Ledorden inför nybygget är effektivitet och hållbarhet. Genom att centralisera två fabriker till ett ställe förbättras logistiken samtidigt som maskinerna utnyttjas effektivare. Solceller och ett energisnålt produktionsupplägg kommer att sänka energiförbrukningen med minst 25 procent.

Den nya fabriken i Värnamo kommer att sysselsätta ca 60 personer, med prognos på växande personalbehov inom överskådlig framtid.