CPO-SV.png

Förpackningen kan ge verksamheten ett bättre resultat

Vi erbjuder konkreta resultat och snabb avkastning på dina investeringar – ökad försäljning, minskade kostnader och minimerade risker  – det innefattar exempelvis kunskap om hur dina förpackningar hjälper till att marknadsföra din produkt och tilltalar kunderna i sanningens ögonblick; hur förpackningen kan skydda dina produkter och minimera avfallet; och hur du kan optimera förpackningarna för lagring och distribution.

Om du vill få ut mesta möjliga av dina förpackningar gör du DS Smith till din Chief Packaging Officer. Du får tillgång till ett omfattande utbud vad gäller material, design och trycktekniker och kan dra nytta av den kontinuerliga utveckling som sker i vårt nätverk av Impact Centres och PackRight Centres.  Och med erfarenhet och produktion i 30 länder över hela Europa kan vi hjälpa dig var din verksamhet än befinner sig.