Perfekt stapling och sänkta kostnader

Vill du uppnå perfekt stapling, undvika transportskador samt sänka dina kostnader och din miljöbelastning? Då är svaret Centering Devices.

Centering Devices är en innovativ designfunktion på själva emballaget som gör att dina produkter staplas säkert och stabilt. Därmed kan du minimera antalet transportskador som orsakats genom ostabil stapling. Centering Devices bidrar samtidigt till att sänka dina kostnader genom att konceptet säkrar ett bättre utnyttjande av materialkvaliteten så att du inte får en onödigt hög materialåtgång.
Centering Devices
När du använder Centering Devices på dina emballage reducerar du dessutom miljöbelastningen, eftersom ett optimerat materialutnyttjande bidrar till att sänka ditt transportbehov och därmed även dina CO2-utsläpp.

Centering Devices kan användas på tråg med lock, wrap-around samt vikbara lådor för alla typer av primäremballage.