automotive-industry.jpg

Ytterligare en spik i kistan för bilindustrins trälådor

Vi hjälper bilindustrin att göra betydande besparingar i alla delar av leverantörskedjan genom vår innovativa approach till förpackningar.

Utmaningen

Att hitta en alternativ lösning till de tunga, bräckliga, komplicerade att återvinna och dyra trälådor som ofta används inom bilindustrin.

Strategin

Våra experter på Heavy Duty Knowledge Centre har lyckats flytta över många produkter som traditionellt har packats i träförpackningar till nya, moderna alternativ som kombinerar trä och wellpapp. Resultatet ger stora besparingar inom många områden.

Corrugated cardboard packaging combined with wood

Resultatet

  • Lägre materialkostnader jämfört med lådor helt i trä
  • Lägre lagerkostnader eftersom förpackningen är mindre utrymmeskrävande innan de används
  • Lägre transportkostnader eftersom det får plats fler förpackningar i varje lastbil
  • Lägre personalkostnader eftersom den nya kombinationsförpackningen väger mindre och är enklare att hantera
  • Mer miljövänlig lösning eftersom wellpappdelen är 100 % återvinningsbar
  • Mindre avfall eftersom kombinationsförpackningen är skräddarsydd och inte genererar något spillmaterial