Två branscher – en förpackning

Olika material och produkter fraktas på olika sätt och behöver olika mycket skydd. Stora aluminiumsektioner kan till exempel transporteras löst medan LED-slingor kräver kraftigt stötskydd för att klara hela resan.

Utmaningen

Två tillverkare från olika branscher (konstruktion och elektronik) bad DS Smith om hjälp med att utveckla transportemballage så att deras innovation bestående av stora aluminiumsektioner med integrerade LED-slingor kunde fraktas till USA på ett säkert sätt och utan att splittas upp. 

Strategin

Att utveckla en kostnadseffektiv och skyddande förpackning som uppfyllde de höga kraven från en innovativ, ny produkt. När utformningen väl var klar skulle även tillverkarna övertygas om konceptet. Emballaget fick genomgå flera omfattande tester på DS Smiths PackRight Centre. Med produkten i förpackningen utsattes den för ett falltest i enlighet med senaste standarder, och LED-lamporna kontrollerades sedan noga innan paketet lastades ombord på flygplanet.

Resultatet

  • Bättre skydd tack vare det stötsäkra emballaget som ser till att ömtåliga och värdefulla produkter levereras till marknaden på ett säkert sätt
  • Ökad försäljning i och med att kunderna får varorna snabbare då förpackningen är lämpad för flygfrakt
  • Lägre kostnader tack vare bättre logistik och lagerhållning av den stapelbara förpackningslösningen
  • Bättre miljötänk eftersom emballaget är återvinningsbart
  • Minskade kostnader i och med att förpackningen är återförslutningsbar och kan användas flera gånger

Förpackningen består av ett omslag (en kombination av trä och wellpapp) där fyra lager av sex sektioner kan paketeras. Varje lager består av wellpapp med självhäftande polyetenremsor som skyddar elektroniken mot stötar under transporten.